ทำความรู้จักประเภทของเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

- Advertisment-

ปัจจุบันพลังงานไฮโดรเจน เป็นพลังงานทางเลือกที่ได้รับความสนใจอย่างมาก และมีหลายประเทศเริ่มใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมเพื่อผลิตไฟฟ้า รวมถึงนำมาใช้เป็นเซลล์เชื้อเพลิง เนื่องจากการเผาไหม้สะอาด ปราศจากการปล่อยมลพิษ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้

ทั้งนี้ พลังงานไฮโดรเจนแบ่งออกเป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตและสารตั้งต้นที่นำมาผลิต โดยจำแนกจากชนิดของแหล่งพลังงานและวิธีในการผลิตไฮโดรเจน ดังนี้

- Advertisment -

📌 ไฮโดรเจนสีเทา (Grey hydrogen)

คือไฮโดรเจนที่ผลิตขึ้นโดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหิน คิดเป็นประมาณ 95% ของไฮโดรเจนที่ผลิตได้ทั่วโลกในปัจจุบัน กระบวนการผลิตยังมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สู่ชั้นบรรยากาศ จึงไม่ถือเป็นเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ

📌 ไฮโดรเจนสีน้ำเงิน (Blue hydrogen)

คล้ายกับไฮโดรเจนสีเทา ยกเว้นว่า CO2 ที่ถูกปล่อยออกมาส่วนใหญ่จะถูกกักเก็บไว้ใต้พื้นดิน โดยใช้เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน(CCS: Carbon Capture and Storage) แทนที่จะปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศจึงทำให้ไฮโดรเจนสีน้ำเงินเป็นเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำ และเป็นทางเลือกที่สะอาดกว่าไฮโดรเจนสีเทาแต่ก็มีราคาสูงกว่าเช่นกัน

📌 ไฮโดรเจนสีเขียว (Green hydrogen)

คือไฮโดรเจนที่ผลิตขึ้นโดยใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาด ถือเป็นไฮโดรเจนที่มีการปล่อยมลพิษต่ำ หรือเป็นศูนย์ เนื่องจากใช้แหล่งพลังงานสะอาด เช่น ลมและแสงอาทิตย์ ซึ่งไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งไฮโดรเจนสีเขียวเกิดขึ้นเมื่อน้ำ (H2O) ถูกแยกออกเป็นไฮโดรเจน (H2) และออกซิเจน (O2) วิธีการนี้เรียกอีกอย่างว่าอิเล็กโทรไลซิส อย่างไรก็ตามวิธีการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าแบบนี้ถือเป็นกระบวนการที่มีราคาแพง แต่ก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

📌 ไฮโดรเจนสีอื่น ๆ

ในอุตสาหกรรมพลังงานอาจใช้สีอื่น ๆ เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างชนิดของไฮโดรเจน แม้ว่าสีเทา สีฟ้า และสีเขียวจะเป็นสีทั่วไป แต่ก็ยังมีสีดำ สีน้ำตาล สีแดง สีชมพู สีเหลือง สีเขียวขุ่น และสีขาว เป็นสีสำหรับ Molecular Hydrogen (H2) ที่ผลิตจากแหล่งพลังงานและกระบวนการผลิตอื่นอีกด้วย

ที่มา:

https://www.erc.or.th/th/energy-articles/2691

https://www.eppo.go.th/images/encon/menuImage/PDF/hydrogen_01.pdf

https://www.eppo.go.th/images/encon/menuImage/PDF/hydrogen_02.pdf

#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน #สนพ

#เราสร้างสรรค์เพื่อทุกคน #CreateTheFutureEnergy

#กระทรวงพลังงาน #พลังงานไฮโดรเจน

Advertisment

- Advertisment -.