ถอดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกจากแผนPDP2018

- Advertisment-

กระทรวงพลังงานถอดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ออกจากร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ หรือ แผนPDP2018 จากที่ก่อนหน้านี้เคยถูกบรรจุไว้ในแผนPDP2015จำนวน2,000เมกะวัตต์ โดยจะหันมาเน้นเชื้อเพลิงก๊าซและพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า  ในร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ หรือ แผนPDP2018 นั้นไม่ได้มีการบรรจุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์  ขนาด2,000เมกะวัตต์ ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)เป็นผู้ดำเนินการ เอาไว้ในช่วงท้ายแผน เพื่อให้มีการศึกษาเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้า ซึ่งแตกต่างไปจากแผนPDP2015 ที่มีการบรรจุเรื่องนี้เอาไว้  โดยกำลังผลิตที่หายไปดังกล่าวจะถูกทดแทนด้วยโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักที่ กฟผ.จะต้องแข่งขันกับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)

ทั้งนี้ในแผนPDP2018จะเน้นโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)นำเข้าเป็นหลัก ในสัดส่วนสูงถึง53%รองลงมาคือโรงไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียนในสัดส่วน20% ส่วนถ่านหินจะเหลือเพียง12%เท่านั้น

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ากระทรวงพลังงานจะไม่มีการบรรจุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เอาไว้ในร่างแผน PDP2018. แต่ในส่วนของ กฟผ. ก็ยังคงมีการติดตามเทคโนโลยีนิวเคลียร์ล่าสุดที่หลายประเทศัฒนาแล้วจับมือกันศึกษากันอยู่ในขณะนี้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC)รายงานว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)อยู่ระหว่างการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแผนPDP2018 ในภูมิภาคต่างๆโดยในวันที่ 17ธ.ค.2561นี้จะรับฟังความคิดเห็นที่ รร.เซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เป็นเวทีสุดท้าย เพื่อให้สามารถสรุปผลและนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ได้ทันในวันที่ 7ม.ค.2562นี้

Advertisment

- Advertisment -.