ตั้ง “กุลิศ สมบัติศิริ” ประธานคณะทำงานพิเศษ กำหนดหลักเกณฑ์เปิดเสรีก๊าซระยะ2

- Advertisment-

กระทรวงพลังงาน เร่งตั้งคณะทำงานพิเศษกำหนดหลักเกณฑ์เปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ให้เสร็จในเดือน ธ.ค. 2563 เบื้องต้นมอบปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน เพื่อพิจารณาปริมาณก๊าซฯที่จะเปิดให้แข่งขันนำเข้าในปี 2564 ขณะที่ผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ รายใหม่ที่ได้รับใบอนุญาต (Shipper) ยังไม่สามารถนำเข้าก๊าซฯ โดยต้องรอให้คณะทำงานฯกำหนดหลักเกณฑ์แล้วเสร็จ และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ กบง.และกพช.อนุมัติก่อน

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติว่า มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2563 ที่ผ่านมา ได้กำหนดให้ตั้งคณะทำงานพิเศษขึ้นมาดำเนินการพิจารณารายละเอียดการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 หรือการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซสำหรับบุคคลที่ 3 หลังจากระยะที่ 1 ได้ทดลองนำร่องเปิดเสรีธุรกิจก๊าซฯโดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)มาใช้กับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ไปแล้ว

โดยคณะทำงานพิเศษดังกล่าวจะมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ซึ่งจะเร่งพิจารณา กฎ กติกาการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซฯระยะที่ 2 เนื่องจากนโยบายดังกล่าวพูดคุยกันมานานมากแล้วแต่ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร

- Advertisment -

สำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ให้เป็นผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ(Shipper) รายใหม่ นอกเหนือจากบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) และ กฟผ.นั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถนำเข้าก๊าซฯได้ เพราะต้องรอให้คณะทำงานพิเศษฯ พิจารณาหลักเกณฑ์การเปิดเสรีธุรกิจก๊าซฯระยะที่ 2 ให้เสร็จก่อน

วัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

ด้านนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า การจัดตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อพิจารณาการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซฯระยะที่ 2 ซึ่งมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน คาดว่าจะตั้งได้ในเดือน ธ.ค. 2563 นี้ โดยจะพิจารณาว่า จะมีปริมาณก๊าซฯที่สามารถนำเข้ามาใช้ในประเทศได้เท่าไหร่ และจะให้มีการแข่งขันนำเข้าก๊าซฯ อย่างไร

อย่างไรก็ตามแม้ กฟผ.จะมีความต้องการใช้ก๊าซฯสำหรับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. เอง แต่ก็ต้องนำมาเปิดให้แข่งขันนำเข้าเช่นกัน

ส่วน Shipper ที่ต้องการนำเข้าก๊าซฯเพื่อใช้ในนิคมอุตสาหกรรมของตัวเองนั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถนำเข้าได้ ต้องรอให้คณะทำงานพิเศษฯ พิจารณาหลักเกณฑ์นำเข้าก๊าซฯเสรีระยะที่ 2 เสร็จก่อน จากนั้นหาก Shipper รายใดที่ต้องการนำเข้าต้องผ่านการพิจารณาของ กบง. และให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาเห็นชอบก่อนเท่านั้น โดยคาดว่าในปี 2564 จะมีความชัดเจนในรายละเอียดเพื่อเปิดให้นำเข้าก๊าซฯต่อไป

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า ที่ผ่านมา กกพ.ได้ออกใบอนุญาตเป็นผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซ หรือ shipper ให้เอกชนรายใหม่ 3 รายได้แก่ 1.บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) จำนวน 3 แสนตันต่อปี 2.บริษท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด(HKH) จำนวน 1.4 ล้านตันต่อปี และ3.บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด จำนวน 6.5 แสนตันต่อปี เพิ่มเติมจากเดิมมีเพียงบริษัท ปตท.และ กฟผ. ที่ได้รับใบอนุญาตนำเข้าก๊าซฯมาก่อนแล้ว

Advertisment

- Advertisment -.