ดีเซล 9 เดือนแรกปี64 ใช้ลดลง ร้อยละ 6.1

N1022
- Advertisment-

การใช้ดีเซลที่รัฐมีนโยบายตรึงราคาไว้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ช่วง 9 เดือนแรกของปี64 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 6.1
โดยดีเซลบี7 การใช้ลดลงมาอยู่ที่ 35.23 ล้านลิตร/วัน (ลดลง ร้อยละ 21.4) น้ำมันดีเซล (บี10)​ ซึ่งเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2562 มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 22.64 ล้านลิตร/วัน และน้ำมันดีเซล บี20 มีปริมาณการใช้ 1.06 ล้านลิตร/วัน

สำหรับการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลเฉพาะเดือนกันยายน 2564 อยู่ที่ 54.14 ล้านลิตร/วัน ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2563 (ลดลง ร้อยละ 15.9) เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC )​ รายงานว่า ในเดือน ต.ค.64 ที่ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระทรวงพลังงานมีนโยบายในการตรึงราคาดีเซลเอาไว้ไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร โดยใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาชดเชยราคา ทำให้ ในปัจจุบัน ดีเซลบี7 มีการชดเชยอยู่ที่ 1.99บาทต่อลิตร ดีเซล(บี10)​ชดเชยอยู่ที่ 2.14 บาทต่อลิตร ดีเซลบี20 ชดเชยอยู่ที่ 4.16 บาทต่อลิตร ในขณะที่ผู้ใช้น้ำมันเบนซิน95 ถูกเก็บเงินเข้ากองทุนในอัตรา 6.58 บาทต่อลิตร แก๊ส​โซฮอล์​91และ95 ถูกเก็บในอัตรา 0.58 บาทต่อลิตร ส่วน อี20 กองทุนเข้าไป ชดเชยอยู่ที่ 2.28 บาทต่อลิตร และ อี85 ชดเชยอยู่ที่ 7.13 บาทต่อลิตร สำหรับแอลพีจี หรือ ก๊าซหุงต้มชดเชยกิโลกรัมละ 17.61 บาท

กรมธุรกิจพลังงาน รายงาน ข้อมูลการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซิน 9 เดือนแรกในปี 64 (ม.ค.-ก.ย.) เฉลี่ยอยู่ที่ 28.39 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน (ลดลง ร้อยละ 8.9) เมื่อพิจารณาปริมาณการใช้ในกลุ่มแก๊สโซฮอล์ พบว่า ลดลงมาอยู่ที่ 27.72 ล้านลิตร/วัน (ลดลง ร้อยละ 8.7) การใช้แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ อี20 และแก๊สโซฮอล์ อี85 ลดลงมาอยู่ที่ 6.81 ล้านลิตร/วัน 14.54 ล้านลิตร/วัน 5.64 ล้านลิตร/วัน และ 0.73 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ สำหรับการใช้น้ำมันเบนซินลดลงมาอยู่ที่ 0.67 ล้านลิตร/วัน

- Advertisment -

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการใช้ในกลุ่มเบนซินเฉพาะเดือนกันยายน 2564 พบว่า การใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 27.25 ล้านลิตร/วัน เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (เดือนสิงหาคม 2564 อยู่ที่ 24.52 ล้านลิตร/วัน) (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.1)

การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยอยู่ที่ 4.31 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน           (ลดลง ร้อยละ 45.8) เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประกาศคลายล็อคดาวน์ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 ส่งผลให้การใช้น้ำมัน Jet A1 ในเดือนกันยายน 2564 อยู่ที่ 4.04 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งอยู่ที่ 3.44
ล้านลิตร/วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.4)

ส่วนการใช้ แอลพีจี เฉลี่ยอยู่ที่ 16.59 ล้าน กก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.5) โดย
การใช้ในภาคปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 7.49 ล้าน กก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.8) และการใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.83 ล้าน กก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.3) สำหรับภาคครัวเรือนหรือก๊าซหุงต้มที่รัฐชดเชยราคามีการใช้อยู่ที่ 5.58 ล้าน กก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.1) ส่วน การใช้ในภาคขนส่งลดลงมาอยู่ที่ 1.68 ล้าน กก./วัน (ลดลง ร้อยละ 17.8)

Advertisment

- Advertisment -.