“ดาว” มอบรางวัล WE Are Innovators ส่งเสริมเยาวชนไทยพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม

- Advertisment-

“ดาว” มอบรางวัล WE Are Innovators ให้โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย เจ้าของผลงาน“แผ่นอนุบาลกล้ากล้วยไม้จากสมบัติการดูดซับน้ำของไบโอเซลลูโลสที่ผลิตจากเปลือกสับปะรด” พร้อมคัดเลือกเข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ประเทศเคนย่า ปลายเดือนมิถุนายนนี้ หวังส่งเสริมเยาวชนไทย พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 

นางศิริพร เฟื่องมารยาท (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มอบรางวัล WE Are Innovators ให้กับโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย นำโดย นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคุณครูและนักเรียนเจ้าของโครงงานวิทยาศาสตร์ “แผ่นอนุบาลกล้ากล้วยไม้จากสมบัติการดูดซับน้ำของไบโอเซลลูโลสที่ผลิตจากเปลือกสับปะรด (Bio-cellulose sheets from pineapple peel waste for orchid nursery)” ซึ่งนำเปลือกสับปะรดที่เป็นขยะจากภาคเกษตรกรรมในท้องถิ่นมาสร้างประโยชน์ โดยคณะครูและนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการเข้าร่วมศึกษาดูงานและทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ ประเทศเคนยา ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2562

โครงการ WE Are Innovators เป็นความร่วมมือระหว่าง ดาว กับองค์กร WE ที่สนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่จากทั่วโลกคิดค้นและสร้างนวัตกรรมด้วยองค์ความรู้ด้านสะเต็มศึกษา เพื่อแก้ปัญหาที่ท้าทายของชุมชนด้านต่าง ๆ อาทิ สิ่งแวดล้อม อาหาร น้ำสะอาด พลังงาน และที่อยู่อาศัย โดยมีเป้าหมายในการร่วมกันนำสังคมและโลกไปสู่ความยั่งยืน

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.