“ดาว” ผนึก 30 องค์กรทั่วโลก สร้างเครือข่ายกำจัดขยะพลาสติก

- Advertisment-

“ดาว” ร่วมกับ 30 องค์กรชั้นนำระดับโลก จัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรการกำจัดขยะพลาสติก ประเดิมระดมเงินกองทุน 3.1 หมื่นล้านบาท พัฒนาโซลูชั่นและการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะขยะจากท้องทะเล เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy

นายจิม ฟิทเทอร์ลิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาว เคมิคอล จำกัด (Dow) เปิดเผยว่า การจัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรเพื่อกำจัดขยะพลาสติก หรือ Alliance to End Plastic Waste (AEPW) ซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นใหม่ในการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุน วงเงินกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 31,000 ล้านบาท และมีเป้าหมายใน 5 ปีข้างหน้า จะระดมทุนเพิ่มขี้นเป็น 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 46,500 ล้านบาท เพื่อนำไปพัฒนาและค้นหารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการขยะพลาสติก และส่งเสริมทางเลือกในการจัดการกับพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยเฉพาะขยะพลาสติกจากท้องทะเล

แนวทางการดำเนินการของเครือข่ายฯ คือพัฒนาและนำโซลูชั่น หรือแนวทางต่างๆ ไปใช้บริหารจัดการและลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยมี 4 แนวทางการลงทุนและการพัฒนาโซลูชั่น ประกอบด้วย

- Advertisment -
  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บและบริหารจัดการขยะ เพื่อให้เกิดการรีไซเคิลเพิ่มขึ้น
  2. การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยให้การรีไซเคิลและนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่เป็นไปได้ง่ายขึ้น และสร้างคุณค่าให้กับพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้ว
  3. การประสานความรู้และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจ และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง
  4. การจัดเก็บขยะพลาสติกออกจากสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นแหล่งรองรับขยะ เช่น แม่น้ำ ซึ่งเป็นช่องทางนำพาขยะพลาสติกออกสู่ท้องทะเล

ทั้งนี้ เชื่อว่าแนวทางดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากมีบริษัทและองค์กรที่ดำเนินงานอยู่ทั่วทุกมุมโลก ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สอดรับนโยบายการยกระดับจังหวัดระยองให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

Advertisment