ดาว ผนึกพันธมิตร เปิดตัวโครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road

- Advertisment-

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ เอสซีจี และซีพี ออลล์ เปิดตัวโครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นถนน นำร่องพัฒนาพื้นที่ลานจอดรถหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาสายไหม เป็นต้นแบบแห่งแรก ต่อยอดแคมเปญลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก มุ่งหวังการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่า ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของการทำถนนแทนยางมะตอย ช่วยลดปริมาณพลาสติกที่จะต้องถูกทิ้งเป็นขยะและลดการหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ถนนที่สร้างจากการผสมขยะพลาสติกยังมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นกว่าการใช้ยางมะตอยตามปกติอีกด้วย

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย (คนที่ 2 จากขวา) นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ (คนที่ 2 จากซ้าย) และนายสุวิทย์ กิ่งแก้ว (คนที่ 3 จากซ้าย)

ด้าน นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ Vice President – Polyolefins and Vinyl Business ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า การนำขยะพลาสติกมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำถนน ถือเป็นทางออกหนึ่งที่เอสซีจีและดาวได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดปริมาณขยะ โดยพลาสติกเป็นวัสดุที่สามารถใช้ซ้ำ หรือ นำกลับมารีไซเคิลได้ หากมีการจัดเก็บกลับที่ดีก็จะช่วยลดการรั่วไหลของขยะพลาสติกออกสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การนำขยะพลาสติกมาเป็นส่วนหนึ่งของการทำถนน ถือเป็นการนำคุณสมบัติของพลาสติกที่ทนทานและอายุการใช้งานยาวนาน มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ถนนมีความแข็งแรง และทนการกัดเซาะของน้ำได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตยางมะตอย โดยเอสซีจีเชื่อมั่นว่าการจะทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้นั้นต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งเอสซีจีพร้อมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมในสังคมไทย

- Advertisment -

ขณะที่ นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการ เทคนิคการสร้างถนน ซึ่งคัดแยกขยะพลาสติกจากสำนักงาน ศูนย์กระจายสินค้า และร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ผ่านกระบวนการบดย่อยให้มีขนาดเล็ก นำมาผสมกับยางมะตอย เพื่อทำให้ถนนมีความแข็งแรงทนทานและมีประสิทธิภาพสูง ทนการกัดเซาะของน้ำ ซึ่งเปิดใช้งานเป็นพื้นที่จอดรถร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาสายไหม ซอย 3 และเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาราษฎร์พัฒนา ซอย 24 ถือเป็นร้านสะดวกซื้อแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้ถนนพลาสติกรีไซเคิล หลังจากนั้นจะขับเคลื่อนโครงการนี้ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป

โครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญขององค์กรที่มุ่งมั่นสนับสนุนการแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างมูลค่า จากแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นอกจากผลดีในด้านสิ่งแวดล้อม ยังช่วยพัฒนาชุมชน โดยการนำขยะพลาสติกกลับมาให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อีกครั้ง ซึ่งเชื่อว่าจะลดขยะพลาสติกอย่างถาวร และช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน

Advertisment