“ดร.ฮาราลด์ ลิงค์” ร่วมเสวนาในการประชุมผู้นำภาคเอกชน “GCNT Forum 2023”

- Advertisment-

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนในบริบทประเทศไทย โดยเฉพาะในมิติของคน” (Sustainability Disruption in Thailand especially in human aspect) ในการ ประชุมผู้นำภาคเอกชนประจำปี ‘GCNT Forum 2023 : Partnership for Human Capital 5.0 – Towards Sustainable Intelligence จัดโดย สมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UNGCNT) ภาคีเครือข่ายด้านความยั่งยืน ร่วมกับสหประชาชาติในประเทศไทย (United Nations in Thailand) รวมพลังพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาคนยุค 5.0 สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน โดยมี ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในงาน ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้ 

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวในงานเสวนาว่า “บี.กริม ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี ด้วยความเชื่อว่า “ความโอบอ้อมอารี” จะมีส่วนช่วยสร้างสรรค์ความสุขและสิ่งดีๆ ทั้งกับตัวเอง บี.กริม และทุกภาคส่วนในสังคม เฉกเช่นกับคำกล่าวของท่านดาไลลามะ ที่ว่า “ถ้าคุณอยากให้ผู้อื่นมีความสุข จงฝึกฝนความโอบอ้อมอารี ถ้าคุณอยากให้ตัวเองมีความสุข ก็จงฝึกฝนความโอบอ้อมอารี” โดยมั่นใจว่า คนไทยมีศักยภาพโดดเด่นไม่แพ้ชาติใด สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมาก คือ คนไทยปรับตัวเก่ง ไม่ว่าคนไทยจะไปทำธุรกิจที่ไหนในต่างประเทศ ทุกคนต่างต้อนรับ ด้วยความเป็นคนโอบอ้อมอารี และด้วยศักยภาพของคนไทยหากได้รับการฟูมฟักให้สิ่งเหล่านี้เฟื่องฟู สร้างชื่อเสียงขึ้นมา คนไทยก็จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำ มีความศิวิไลซ์ต่อสายตาชาวโลกในที่สุด 

- Advertisment -

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนในบริบทประเทศไทย โดยเฉพาะใน “มิติของคน”  สิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมเรื่อง “คน” คือการศึกษา ซึ่งปัจจุบัน บี.กริม มีโครงการด้านการศึกษาต่างๆ เพื่อสร้างและพัฒนาคนในมิติต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการอาชีวศึกษาทวิภาคี หรือหลักสูตรHarbour.Space@UTCC ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อสร้างผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมด้านนวัตกรรม ผ่านการเรียนรู้โดยตรงจากเจ้าของธุรกิจชั้นนำระดับโลก นอกจากนี้ บี.กริม ยังให้การสนับสนุนเพื่อยกระดับดนตรีคลาสสิก โดยมุ่งมั่นพัฒนาวง RBSO วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้เป็นวงออร์เคสตร้าชั้นนำในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค

การประชุมผู้นำภาคเอกชนประจำปี ‘GCNT Forum 2023” ในครั้งนี้ เป็นการรวมสมาชิก UNGCNT และพันธมิตรเข้าร่วมงานกว่า 60 องค์กร 7 สถาบันการศึกษา 15 องค์กรเยาวชน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น พร้อมผู้นำองค์กรธุรกิจชั้นนำ ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์การเตรียมความพร้อมของ “คน” หรือทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ตลอดจนประกาศเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 1 ล้านคน ใน 133 องค์กรสมาชิกสมาคมฯ ภายในปี ค.ศ. 2030 เตรียมตั้ง Sustainable Intelligence Youth Club เพิ่มศักยภาพคนรุ่นใหม่ ในปี ค.ศ. 2024 ผ่านการเรียนรู้โดยตรงจากภาคธุรกิจและพันธมิตรสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืน

Advertisment

- Advertisment -.