ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา ปตท.สผ. รับรางวัลการดำเนินงานซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมระดับเอเชีย ที่ดูไบ

- Advertisment-

ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา ปตท.สผ. รับรางวัลการดำเนินงานซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมระดับเอเชีย ที่ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นายจุฬา มานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารซัพพลายเชน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เข้ารับรางวัลการดำเนินงานซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมระดับเอเชีย ในสาขาองค์กรที่ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Asia’s Best CSR Practice Award: Best Corporate Social Responsibility Practice) จากโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน โดยได้รับเชิญให้เข้ารับรางวัลในงานรางวัลผู้นำระดับเอเชีย ปี 2565 ที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Asian Leadership Awards) เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเป็นโครงการเพื่อสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการที่ดำเนินงานโดยฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา ปตท.สผ. ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาแรงงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ โครงการอบรมสาขาการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าแห่งเดียวในประเทศไทย สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมสมัยใหม่ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สาขาช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสาขาเทคนิคการขับรถลากจูง (รถหัวลาก) และหลักสูตรพัฒนาฝีมือแรงงานอื่นๆ ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพแรงงานฝีมือ รองรับอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เช่น อุตสาหกรรมอาหารทะเล อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อุตสาหกรรมเดินเรือ และอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าแรงงานฝีมือจากต่างประเทศ เพิ่มรายได้และโอกาสการมีงานทำ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานในพื้นที่ภาคใต้ โดยตั้งแต่ปี 2562-2565 มีแรงงานผ่านการอบรมกว่า 300 คน

- Advertisment -
Advertisment