ซีอีโอปตท.มอบ จีพีเอสซี ลุยขยายลงทุนโรงไฟฟ้าขยะชุมชนในกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพ

- Advertisment-

ซีอีโอปตท.เตรียมแผนให้บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ทำธุรกิจไฟฟ้าขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชนไปในกลุ่มคลัสเตอรฺ์ที่มีศักยภาพด้านปริมาณขยะ โดยใช้โมเดลการลงทุนที่ ระยองซึ่งดำเนินการลงทุนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเป็นต้นแบบ หวังประโยชน์ในการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  ได้มีการจัดทำแผนร่วมกับทางGPSC ในการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าขยะชุมชน ไปยังกลุ่มจังหวัดคลัสเตอร์ที่สามารถจะรวบรวมปริมาณขยะชุมชนให้เพียงพอที่จะป้อนเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าได้ในระยะยาวได้

โดยGPSCจะเข้าไปร่วมลงทุนกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการเรื่องเชื้อเพลิงจากขยะ ทั้งในส่วนของการรวบรวมขยะชุมชนที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel หรือ  RDF) ส่งป้อนให้กับโรงไฟฟ้า

- Advertisment -

ทั้งนี้โมเดลดังกล่าวทางGPSC มีการดำเนินการ เป็นโครงการแรกไปแล้วโดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ ต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.8 เมกะวัตต์ และมีปริมาณเสนอขายไฟฟ้า 8 เมกะวัตต์  ที่จะมีการรวบรวมขยะชุมชนมาจากจังหวัดชลบุรี จันทบุรี และระยอง

นายชาญศิลป์ กล่าวด้วยว่า การลงทุนโรงไฟฟ้าขยะชุมชน กลุ่มปตท ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะต้องมีผลตอบแทนการลงทุนที่สูง แต่ต้องการเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำขยะไปกำจัดอย่างเป็นระบบและได้ผลลัพธ์เป็นไฟฟ้ามากกว่า

Advertisment

- Advertisment -.