ช่วยต่อ หรือ พอแค่ สิ้น มิ.ย.นี้ กกพ.รอ “สุ​พัฒนพงษ์” เคาะมาตรการช่วยค่าไฟ

N2032
- Advertisment-

มาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้าประชาชน จะสิ้นสุดในเดือน มิ.ย. 2564 นี้ โดย กกพ. รอรัฐมนตรีพลังงานพิจารณาว่าจะต่ออายุหรือไม่ เผยแนวคิดไม่ต้องการต่อ “มาตรการยกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าขั้นต่ำสุด (Minimum Charge) เพราะช่วยมาเกินกว่า 1 ปีแล้ว และได้ประโยชน์เฉพาะผู้ประกอบการโรงงานบางกลุ่ม รวมทั้งทำให้ 3 การไฟฟ้าเสียรายได้เดือนละ 50 ล้านบาท

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( สำนักงาน กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากกระทรวงพลังงานว่าจะต่ออายุมาตรการลดค่าไฟฟ้าช่วยเหลือประชาชนต่อหรือไม่ หลังจากมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในเดือน มิ.ย. 2564 นี้

โดยผลการพิจารณาของกระทรวงพลังงานจะมีผลต่อการพิจารณา “มาตรการยกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าขั้นต่ำสุด (Minimum Charge) กับผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและโรงแรม” ของ กกพ.ด้วย เนื่องจากมาตรการลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนครอบคลุมเพียงกลุ่มครัวเรือนและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการช่วยเหลือทุกภาคส่วน ทาง กกพ.จะพิจารณายกเว้น Minimum Charge ให้กลุ่มโรงงานขนาดใหญ่ไปพร้อมกัน แต่หากไม่มีการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ ทาง กกพ.ก็จะไม่ขยายเวลามาตรการ Minimum Charge เช่นกัน

- Advertisment -

ทั้งนี้มาตรการ Minimum Charge ที่ กกพ. ขยายเวลาให้ใช้ต่อในเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2564 ล่าสุดนี้ เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่มีลักษณะ เปิดและปิดกิจการบ่อยครั้งในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกที่ 3 เนื่องจากการ Minimum Charge เป็นการคิดค่าไฟฟ้าอัตราเหมาจ่ายขั้นต่ำ 70% ของการใช้ย้อนหลัง 12 เดือน ดังนั้นเมื่อยกเว้น Minimum Charge จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถจ่ายค่าไฟฟ้าตามที่ใช้จริงเท่านั้น
แต่สำหรับกลุ่มโรงงานที่ปิดกิจการระยะยาวเกินกว่า 1 ปี มาตรการดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการช่วยเหลือค่าไฟฟ้ามากนัก เนื่องจาก ไม่มีฐานการคิดคำนวณค่าไฟฟ้าย้อนหลัง 12 เดือนแล้ว โดยจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าตามจริงไปจนกว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าและสร้างฐานการใช้ไฟฟ้ารอบ 12 เดือนขึ้นใหม่

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา กกพ.มีแนวคิดที่จะไม่ต่ออายุ Minimum Charge เนื่องจากเห็นว่า มีการยกเว้น มามากกว่า 1 ปีแล้ว ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่มีฐานค่าไฟฟ้ารอบ 12 เดือน ให้ต้องจ่าย 70% ของฐาน 12เดือนดังกล่าว จึงไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานรายใหญ่มากนัก

นอกจากนี้การยกเว้น Minimum Charge ส่งผลให้ 3 การไฟฟ้า(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. )เก็บเงินค่าไฟฟ้าได้น้อยลงประมาณ 50 ล้านบาทต่อเดือนด้วย

Advertisment

- Advertisment -.