ชี้เปลี่ยนรัฐมนตรีพลังงาน กลางทาง ทำแผนเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่สะดุด

- Advertisment-

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงานระบุการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีพลังงานกลางทาง กระทบต่อแผนการเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ หรือรอบที่ 23 ให้ล่าช้าออกไปอีก โดยขณะนี้รอเพียงรัฐผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้นักลงทุนเดินทางเข้ามาในประเทศได้อย่างสะดวก รัฐมนตรีพลังงานสามารถไฟเขียวให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติออกประกาศได้ทันที

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในการออกประกาศเชิญชวนนักลงทุนยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ หรือรอบที่ 23 ว่า
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เสนอต่อนายสนธิรัตน์​ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ไปตั้งแต่เดือนเม.ย. 2563 แล้ว  แต่เนื่องจากรัฐมีการออกมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ส่งผลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประกาศเลื่อนการเปิดเชิญชวนออกไปก่อน เพราะนักลงทุนต่างประเทศไม่สามารถเดินทางเข้ามาศึกษาข้อมูลแปลงสำรวจที่จะเปิดประมูลได้

ทั้งนี้หากมีการปรับคณะรัฐมนตรี และเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในระหว่างนี้ ก็จะส่งผลต่อแผนงานการออกประกาศเชิญชวนนักลงทุนดังกล่าว  โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  จะต้องรอเสนอนโยบายและแผนงานให้รัฐมนตรีพลังงานคนใหม่ พิจารณาว่า จะเห็นชอบในหลักการและรายละเอียดตามที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้จัดทำเอาไว้แล้วหรือไม่ ซึ่งหากมีการสั่งให้แก้ไข ก็จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการและต้องขยับตารางเวลาออกไป  อย่างไรก็ตามหากสามารถออกประกาศเชิญชวนได้ทันในปี 2563 ก็ยังมั่นใจว่าจะลงนามสัญญากับผู้ชนะการประมูลได้ทันตามกรอบเวลาเดิมในปี 2564

- Advertisment -

สำหรับแปลงสำรวจปิโตรเลียมรอบ 23 ที่จะเปิดเชิญชวนให้เอกชนเข้าร่วมประมูล  ภายใต้ระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) มีจำนวน 3 แปลง
ได้แก่ 1. แปลง G1/63 พื้นที่ A และแปลง G1/63 พื้นที่ B รวมพื้นที่ 8,197 ตารางกิโลเมตร. 2. แปลง G2/63 พื้นที่ 15,030 ตารางกิโลเมตร และ 3. แปลง G3/63 พื้นที่ A และแปลง G3/63 พื้นที่ B รวมพื้นที่ 11,646 ตารางกิโลเมตร

ส่วนแปลงบนบกยังไม่มีการเปิดประมูลในรอบนี้จนกว่าจะมีการเจรจาแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ก่อน

Advertisment

- Advertisment -.