ชวพม.ระดมผู้รู้ เจาะลึกแผน PDP 2018

- Advertisment-

ชมรมวิทยาการพลังงานรุ่นใหม่(ชวพม.) จัดสัมมนา “เจาะลึก PDP 2018 “ ระดมผู้รู้แต่ละด้านช่วยถอดรหัสความสำคัญของแผน  พร้อมเปิดให้ผู้สนใจแจ้งลงทะเบียนออนไลน์ เข้าร่วมรับฟังฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันพุธที่ 27มีนาคม2562 นี้ ที่ หอประชุมศาสตราจารย์ ประสม รังสิโรจน์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-12.30 น.

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC )  รายงานว่า ในระหว่างที่แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ หรือPDP2018 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2562 และอยู่ระหว่างการนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบเพื่อนำแผนไปใช้อย่างเป็นทางการ  ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลในวงการพลังงานเป็นอย่างมาก นั้น  ทาง ชมรมวิทยาการพลังงานรุ่นใหม่(ชวพม.) ที่มีนายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ เป็นประธาน ได้จัดให้มีการสัมมนา “เจาะลึก PDP 2018” ที่จะช่วยให้บุคคลทั่วไป นิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจ ได้เข้าใจถึงความสำคัญของแผนPDP2018  แบบเจาะลึก โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยาการพลังงานรุ่นใหม่(วพม.) รุ่นต่างๆ และมีหน้าที่ประจำในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผน  ประกอบด้วยนายเพทาย หมุดธรรม วพม.รุ่น1 ซึ่งปัจจุบันเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)   นางสุชีลา สุวรรณ วพม.รุ่น2  ปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายบริหารการรับจ่ายก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)  นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ วพม.รุ่น4  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)  และนายพีรธรัชต์ อิฐรัตนโชค  วพม.รุ่น4 ซึ่งเป็น Country Leader บริษัท GE Energy จำกัด  มาร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

งานสัมมนาดังกล่าว ยังมีการเชิญ นายเสมอใจ สุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)มาเป็นประธานในการเปิดการสัมมนา พร้อมกับรับฟัง การปาฐกถาพิเศษจาก นายสมโภชน์ อาหุนัย  ประธานกรรมการบริหาร บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด  ด้วย

- Advertisment -

ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา “เจาะลึก PDP 2018 “ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QR Code เพื่อสำรองที่นั่งได้ ที่มุมขวาล่างของโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  ได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Advertisment

- Advertisment -.