ชงรมว.พลังงานคนใหม่เร่งโรงไฟฟ้าชีวมวลภาคใต้120MW เข้าระบบปี64-65แบบไม่ประมูล

- Advertisment-

ชงรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่เร่งโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังผลิตรวม 120 เมกะวัตต์  เสริมความมั่นคงไฟฟ้าที่จะมีปัญหากำลังผลิตในพื้นที่ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ช่วงปี 2564-2565 โดยเสนอใช้แนวทางการรับซื้อไฟฟ้าแบบเดียวกับโรงไฟฟ้าประชารัฐ  ที่ไม่ใช้รูปแบบการประมูล

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานอยู่ในระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่เร่งดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ภาคใต้  ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 หรือ PDP2018 ที่จะต้องมีโรงไฟฟ้าจ่ายไฟเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ จำนวน 60เมกะวัตต์ในปี 2564 และ อีก60เมกะวัตต์ ในปี2565 เพื่อความมั่นคงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เนื่องจากในช่วงปี2564-2565 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่จะไม่เพียงพอรองรับความต้องการที่สูงขึ้น  ในขณะเดียวกันการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลจะเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนในการจัดหาวัตถุดิบชีวมวลเพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าด้วย

โดยที่ผ่านมาภาครัฐมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอบต.)เป็นผู้ดูแลโครงการไฟฟ้าดังกล่าว แต่ขณะนี้จะต้องรอให้รัฐบาลใหม่และรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่ เป็นผู้พิจารณาในการคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพ และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามเบื้องต้นโครงการดังกล่าว จะไม่ใช้วิธีการประมูล แต่จะดำเนินการในรูปแบบเดียวกับโรงไฟฟ้าประชารัฐสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(จ.ยะลา จ.ปัตตานี และจ.นราธิวาส) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล ประมาณ 15 เมกะวัตต์ ที่ให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(PEA ENCOM ) ดำเนินการ โดยเป็นรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชน ที่ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะเป็นผู้ประกาศรับซื้อไฟฟ้า

กระทรวงพลังงานยังได้มีการศึกษาศักยภาพเชื้อเพลิงชีวมวลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)ด้วยและพบว่ามีศักยภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลที่จะผลิตไฟฟ้าได้อีกแค่ 120 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันมีการผลิตไฟฟ้าอยู่แล้ว 100 เมกะวัตต์

Advertisment