ชงกบน.ขยายเวลายกเลิกอุดหนุนน้ำมันชีวภาพจากภายในปี 65 เป็นปี 67

- Advertisment-

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เตรียมเสนอ คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.) เพื่อขยายกรอบเวลายกเลิกการอุดหนุนน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพทุกชนิดไปอีก 2 ปี จากภายในปี 2565 เป็น ภายในปี 2567

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า สกนช. เตรียมเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ที่มีกำหนดประชุมในเดือนต.ค. 2563 นี้ เพื่อขอใช้สิทธิ์ขยายกรอบเวลาดำเนินการยกเลิกการอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น ยกเลิกการอุดหนุนราคาแก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล เป็นต้น ออกไปอีก 2 ปี จากเดิมที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เห็นชอบให้ดำเนินการยกเลิกการชดเชยราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ ตาม พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 ภายใน 3 ปี หรือภายใน ปี2565

ทั้งนี้เนื่องจากขณะนี้แผนการยกเลิกอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพยังไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) ทำให้เสียเวลาดำเนินการไป 1 ปีแล้ว และเหลือเวลาอีกแค่ 2 ปีที่ต้องดำเนินการให้เสร็จ ดังนั้นจึงเห็นว่าอาจทำไม่ทันตามกรอบเวลาภายในปี 2565 โดยกฎหมายยังเปิดช่องให้ขอขยายเวลาดำเนินการได้ 2 ครั้ง และครั้งละไม่เกิน 2 ปี ดังนั้น สกนช. ก็จะขอใช้สิทธิ์ขยายเวลาเป็นครั้งแรก ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการยกเลิกอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพได้ภายในปี 2567 แทน

- Advertisment -

นอกจากนี้เห็นว่าการยกเลิกอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพในช่วงนี้ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากเกษตรกรที่ปลูกพืชเพื่อผลิตเป็นเอทานอล และน้ำมันปาล์ม อาจได้รับผลกระทบ เพราะเมื่อยกเลิกอุดหนุนราคาแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล จะทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพขยับขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันดังกล่าวอาจลดลง ซ้ำเติมผลกระทบจากโควิด-19 ที่ทำให้ยอดการใช้น้ำมันลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ดังนั้นการยกเลิกอุดหนุนดังกล่าวจะต้องพิจารณาดำเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ส่วนแผนการยกเลิกอุดหนุนน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพชนิดไหนก่อนนั้น เป็นหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงาน แต่เบื้องต้นเห็นว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 (น้ำมันเบนซินที่ผสมเอทานอล 85% ในทุกลิตร) น่าจะยกเลิกอุดหนุนก่อน เนื่องจากปัจจุบันมียอดใช้ไม่มากและประชาชนไม่นิยมใช้

Advertisment

- Advertisment -.