ชง กบน.ขยายเวลาชดเชย​น้ำมัน​ชีวภาพอีก 2 ปี

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เตรียมประชุมพิจารณาวาระขอขยายเวลายกเลิกการชดเชยราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ ไปอีก 2 ปี ปลายเดือน มิ.ย. นี้ ชี้หากไม่อุดหนุนต่อจะส่งผลกระทบราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศทั้งE20, E85, ดีเซลและดีเซล​B2​0ให้ปรับขึ้นทันทีหลังวันที่ 30 ก.ย. 2565

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เตรียมนัดประชุมในปลายเดือน มิ.ย. 2564 เพื่อพิจารณาวาระการขยายอายุ “มาตรการยกเลิกชดเชยราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ” ออกไปอีก 2 ปี ซึ่งตาม พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 กำหนดให้รัฐต้องยกเลิกการชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพภายในปี 2565 หรือใน 30 ก.ย. 2565 แต่เปิดช่องให้มีการขอขยายกรอบเวลาออกไปได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี หากรัฐยังไม่มีความพร้อม

ทั้งนี้สาเหตุที่ต้องขอขยายเวลาไปอีก 2 ปี เนื่องจาก สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ได้ประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับมาตรการยกเลิกการชดเชยราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมธุรกิจพลังงาน ,สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), ผู้ค้ามาตรา 7 ,ผู้ค้าเอทานอล ,โรงกลั่นน้ำมันและผู้ค้าน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ B100 เป็นต้น เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา

- Advertisment -

โดยที่ประชุมได้เสนอความเห็นและข้อกังวลหลากหลาย โดยเฉพาะภาคเอกชนต้องการให้ภาครัฐกำหนดนโยบายที่ชัดเจนก่อน เกี่ยวกับการกำหนดเลือกน้ำมันพื้นฐานของประเทศ ว่าจะให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์E20 เป็นน้ำมันฐานของกลุ่มเบนซิน หรือไม่ ซึ่งต้องมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการก่อน รวมทั้งต้องให้เวลาโรงกลั่นน้ำมันได้มีเวลาเตรียมความพร้อมเปลี่ยนแปลงการสต๊อกน้ำมันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนการดำเนินการตามนโยบาย

โดยแผนของภาครัฐในการผลักดัน E20 เป็นน้ำมันฐานของประเทศ คาดว่าจะเริ่มประกาศให้ E20 เป็นน้ำมันฐานในวันที่ 1 ม.ค. 2565 นี้ จากนั้นจะเริ่มประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบไม่น้อยกว่า 3 เดือน และจะใช้วิธีทยอยลดการอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยเฉพาะที่มีส่วนผสมของเอทานอลและน้ำมันปาล์ม เพื่อให้ทันกำหนด 30 ก.ย. 2565 ที่ต้องยกเลิกชดเชยราคาทั้งหมด

แต่จากการหารือพบว่า ระยะเวลาเตรียมการตามแผนดังกล่าวไม่เพียงพอ เนื่องจากกระบวนการทั้งหมดล่าช้ามากว่า 2 ปี และยังติดปัญหาไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นไปได้สูงที่ สกนช.จะต้องขอขยายเวลาดำเนินการออกไปอีก 2 ปี

ทั้งนี้หากไม่มีการขยายเวลาออกไปจะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล ปรับขึ้นในทันทีและกระทบต่อผู้ใช้น้ำมัน

โดยราคาขายปลีกน้ำมัน ณ วันที่ 8 มิ.ย.2564 น้ำมันชีวภาพที่รัฐใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปชดเชยราคาประกอบด้วย แก๊สโซฮอล์ E85 ชดเชยอยู่ที่ 7.13 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ E20 ชดเชยอยู่ที่ 2.28 บาทต่อลิตร ดีเซล (ดีเซลB7)​ชดเชยอยู่ที่ 2.50 บาทต่อลิตร และดีเซลB20 ชดเชยอยู่ที่ 4.16 บาทต่อลิตร

Advertisment

- Advertisment -.