ฉลุย ครม.ตั้ง “พิทักษ์” “นรินทร์” “วรวิทย์” เป็น 3 กกพ.ใหม่

- Advertisment-

คณะรัฐมนตรี​ เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2564 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง 3 กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามรายชื่อที่กระทรวงพลังงานนำเสนอประกอบด้วย นรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ พิทักษ์ จรรยพงษ์ และ วรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center -​ENC )​ รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี​ เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2564 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามรายชื่อที่กระทรวงพลังงานนำเสนอ ดังนี้

1.นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ สาขาการเงิน การบัญชี

- Advertisment -

2.นายพิทักษ์ จรรยพงษ์ สาขาพลังงานด้านกิจการก๊าซธรรมชาติ

3.นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

โดยผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า คณะกรรมการสรรหา ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเสนอชื่อเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 คน ไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และวันที่ 16 กันยายน ว่าที่กรรมการ กกพ.ทั้ง 3 คน ก็ได้เดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่อาคารจามจุรี​สแควร์​ เพื่อดูห้องทำงาน ก่อนที่ทางรัฐมนตรีพลังงาน จะนำเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี​ ในวันที่ 21 ก.ย.2564 ทั้งนี้ กรรมการ กกพ.ใหม่ ทั้ง3 คน จะเริ่มทำงานอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 และจะเริ่มทำงานเต็มตัวตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี

สำหรับการสรรหา กกพ.ใหม่ 3 ตำแหน่งดังกล่าว มีผู้สนใจยื่นใบสมัครเข้ามา มากถึง 31 คน โดยส่วนใหญ่​เป็นคนดังในวงการพลังงาน แต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณา​จากคณะกรรมการสรรหาที่มีนายณอคุณ​ สิทธิพงศ์ เป็นประธานอาทิ นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต อดีตเลขาธิการสำนักงาน กกพ. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน นายยงยุทธ จันทโรทัย อดีตอธิบดี​กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์​พลังงาน (พพ.)​ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. นายชัยยงค์ พัวพงศกร อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการ กฟผ. และ นายปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Advertisment

- Advertisment -.