จ่อเลื่อนประกาศ E20 เป็นน้ำมันเบนซินฐาน จาก ก.ค.64 ไปเป็นปี65

- Advertisment-

กระทรวงพลังงานมีแนวโน้มเลื่อนประกาศ E20 เป็นน้ำมันกลุ่มเบนซินฐานของประเทศ จาก ก.ค. 2564 ไปเป็นปี 2565 จากความกังวลปริมาณเอทานอลที่ไม่เพียงพอและราคาที่ขยับขึ้นสูง    

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า การประกาศให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 (น้ำมันเบนซินที่ผสมเอทานอล 20% ในทุกลิตร) เป็นน้ำมันกลุ่มเบนซินฐานของประเทศ มีแนวโน้มสูงที่จะถูกเลื่อนจากแผนเดิมจะประกาศในเดือน ก.ค. 2564 เป็นประกาศในปี 2565 แทน เนื่องจากมีอุปสรรคในการดำเนินการหลายอย่าง โดยเฉพาะราคาเอทานอลในปัจจุบันที่พุ่งขึ้นสูงอยู่ที่ประมาณ 26 บาทต่อลิตร จากปกติเฉลี่ยที่ 21-23 บาทต่อลิตร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ไปศึกษาโครงสร้างราคาและปริมาณเอทานอลว่าจะมีเพียงพอต่อการให้ B20 เป็นน้ำมันเบนซินฐานหรือไม่

โดยที่ขั้นตอนการประกาศให้ E20 เป็นน้ำมันเบนซินฐาน นั้น ทางกรมธุรกิจพลังงาน จะต้องประกาศหลักเกณฑ์
“การใช้น้ำมันพื้นฐานสำหรับกลุ่มเบนซิน ใหม่ หรือ จี-เบส ใหม่” ที่จะนำมาใช้ผลิต E20 เสียก่อน ซึ่งขั้นตอนดังกล่าว กรมได้หารือกับกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันแล้ว และได้รับการยืนยันว่า จี-เบส ใหม่ ทำเสร็จ โดย สเปก เป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อและค่ายรถยนต์แล้ว แต่กรมฯยังไม่สามารถนำเสนอรัฐมนตรีพลังงานพิจารณาได้ เนื่องจากต้องรอให้ สนพ. และพพ.ศึกษาโครงสร้างราคาและปริมาณเอทานอลให้เสร็จก่อน ซึ่งคาดว่า กรมฯจะประกาศ จี-เบส ใหม่ได้ในช่วงปลายปี 2564 นี้ จากเดิมมีแผนจะประกาศตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564 หรือล่าช้าจากแผนไปเกือบ 1 ปี

- Advertisment -

นอกจากนี้กรมธุรกิจพลังงาน ยังต้องรอแผนลดการชดเชยราคาน้ำมันที่มาจากพืชพลังงาน ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช.) ซึ่งมีแนวโน้มจะเสนอแผนสร้างส่วนต่างราคา E20 ให้ถูกกว่าแก๊สโซฮอล์95 จำนวน 3 บาทต่อลิตร เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ E20 มากขึ้น โดยจะทยอยดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่เดือน เม.ย. 2564 เป็นต้นไป แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก่อน

อย่างไรก็ตามปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ส่งผลให้การลดการชดเชยราคาน้ำมันจากพลังงานทดแทนทำให้ยาก เพราะอาจส่งผลกระทบให้ราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันสูงขึ้นและกระทบต่อประชาชนในช่วงนี้ได้ ประกอบกับปัจจุบันกองทุนน้ำมันฯ นำเงินไปสนับสนุนราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) จำนวนมากในช่วงนี้ ส่งผลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เห็นว่ายังไม่ใช่จังหวะที่ดีในการผลักดันให้E20 เป็นน้ำมันเบนซินฐานในช่วงนี้

Advertisment

- Advertisment -.