จีซี แบ่งงานชัด “ปฏิภาณ”ได้คุมธุรกิจทั้งขั้้นต้นและขั้นปลายบวกตลาดต่างประเทศ

- Advertisment-

จีซี แบ่งงานผู้บริหารระดับสูงชัดเจน เริ่ม 1 ต.ค. 2562 นี้ โดย “คงกระพัน อินทรแจ้ง” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)กรรมการและเลขานุการบอร์ด คุมงานด้านบริหาร (corporate) และการขยายงานต่างประเทศเป็นหลัก ส่วน“ปฏิภาณ สุคนธมาน”ที่จะขยับขึ้นเป็น ผู้จัดการใหญ่ จะดูแลทั้งธุรกิจต้นน้ำ(Upstream) และปลายน้ำ (Downstream) และการค้าตลาดต่างประเทศ แต่ต้องมีการประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด 

นายปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ จีซี เปิดเผยถึงการปรับเปลี่ยนตำแหน่งบริหารที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.  2562ว่า ตำแหน่งใหม่ที่จะเข้ามาบริหารคือ ผู้จัดการใหญ่ และรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จีซี  ซึ่งมีหน้าที่ดูแลด้านธุรกิจต้นน้ำ(Upstream) และปลายน้ำ (Downstream) และการค้าตลาดต่างประเทศ แต่การดำเนินงานทั้งหมดก็ต้องรายงานตรงต่อ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ (บอร์ด)

ในส่วนของ นายคงกระพัน นั้น จะดูแลงานด้านบริหาร (corporate) และการขยายงานต่างประเทศเป็นหลัก

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามนายปฏิภาณ กล่าวว่า การทำงานในองค์กรเดียวกันจะต้องหารือและประสานการทำงานร่วมกันอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดความรอบคอบและธุรกิจเติบโตตามเป้าหมายต่อไป

สำหรับตำแหน่งบริหารดังกล่าวของทั้งสองคน เดิมเป็นความรับผิดชอบของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ที่จะเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 30 ก.ย.นี้

Advertisment