จิตอาสา IRPC มอบ Face Shield ให้ รพ.บ้านค่าย จ.ระยอง

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563  ธีรศักดิ์ อาคาสุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายบริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรม  ไออาร์พีซี จ.ระยอง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เป็นตัวแทนพนักงานจิตอาสา ส่งมอบหน้ากาก Face Shield (อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค) ที่พนักงานจิตอาสา IRPC ร่วมกันจัดทำจำนวน 500 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลบ้านค่าย จ.ระยอง เพื่อป้องกันใบหน้าจากการกระเด็นของสารคัดหลั่ง เสมหะ และสิ่งไม่พึงประสงค์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นายแพทย์ประสิทธิ์ ทองสดายุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านค่าย เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลบ้านค่าย จ.ระยอง

IRPC และพนักงาน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันของบุคลากรทางการแพทย์  จึงได้เชิญชวนพนักงานจิตอาสามาร่วมกันจัดทำหน้ากาก Face Shield ส่งมอบให้กับสถานพยาบาลของรัฐที่ต้องดูแลผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายในการบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 10,000 ชิ้น

IRPC ขอร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้มีอุปกรณ์ที่สามารถปกป้องตนเองจากการคัดกรอง ตรวจรักษาผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย และช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

- Advertisment -

#IRPCtogetherwecan

“เราจะเคียงบ่าเคียงไหล่ แล้วข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

Advertisment

- Advertisment -.