จัดทัพทีมโฆษกพลังงาน หวังสื่อสารนโยบายและผลงาน”สนธิรัตน์”ปี63ให้มีประสิทธิภาพ

dav
- Advertisment-

กระทรวงพลังงานจัดทัพทีมโฆษก หวังขับเคลื่อนทิศทางข่าวสารด้านพลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกันตอบโจทย์นโยบาย”สนธิรัตน์”ในปี2563 โดยเฉพาะเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

นายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการโฆษกประจำกระทรวงพลังงาน ซึ่งมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานที่ปรึกษาและ ตัวเขาเป็นประธานคณะกรรมการ จะมีการนัดประชุมนัดแรกในวันจันทร์ ที่ 13ม.ค.2563 นี้ เพื่อกำหนดแนวทางในการทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานของแต่ละหน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยต้องตอบโจทย์นโยบายสำคัญของนายสนธิรัตน์  ที่จะเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมในปีนี้ เช่น นโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก  การส่งเสริมการใช้ดีเซลB10 เป็นต้น

ทั้งนี้แต่ละกรมรวมทั้ง กฟผ.และ ปตท. จะมีการตั้งทีมโฆษกของหน่วยงาน ที่มีตัวแทนเทียบเท่าระดับรองอธิบดี นั่งอยู่ในคณะกรรมการ  และมีการจัดแถลงข่าวผลงานของหน่วยงานตัวเองต่อสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอด้วย

- Advertisment -
ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ รองโฆษกกระทรวงพลังงาน

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC ) รายงานว่า สำหรับทีมโฆษกกระทรวงพลังงาน นอกจาก นายวัชระ กรรณิการ์ โฆษกกระทรวงพลังงานแล้ว ยังมีรองโฆษก คือ ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์  ส่วนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีนายศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ ผู้อำนวยการบริหารสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม เป็นหัวหน้าทีม

กรมธุรกิจพลังงานมีนาย มนต์ชัย แจ้งไพร  ผู้อำนวยการกองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง  เป็นหัวหน้าทีม     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีนายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน เป็นหัวหน้าทีม  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีนาย อนิรุทธิ์  ธนกรมนตรี ผู้อำนวยการกองนโยบายปิโตรเลียม เป็นหัวหน้าทีม

พัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ และหัวหน้าทีมโฆษก กฟผ.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สกพ.) มีนางจิตมณี ทัพภะสุต ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร เป็นหัวหน้าทีม   กฟผ.มีนายพัฒนา แสงศรีโรจน์  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์  เป็นหัวหน้าทีม  และปตท.มี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม เป็นหัวหน้าทีม

Advertisment

- Advertisment -.