ค่ายน้ำมันลดราคาเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์ต่อลิตร หลังค่าการตลาดพุ่งสูงกว่า 4 บาท

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) สั่งลดเงินชดเชยราคาดีเซลลงเหลือเพียง 1.56 บาทต่อลิตร ขณะที่กองทุนน้ำมันฯ ติดลบมากขึ้นเป็น 77,156 ล้านบาท ส่วนผู้ค้าน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ยังได้รับค่าการตลาดสูงกว่า 4 บาทต่อลิตร ส่งผลค่ายน้ำมันประกาศลดราคากลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลง 40 สตางค์ต่อลิตร มีผล 22 พ.ย.2566

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center -ENC) รายงานว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ที่มีปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ได้เปิดประชุมเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2566 โดยพิจารณาปรับลดเงินชดเชยราคาน้ำมันดีเซลลง จากเดิมชดเชยอยู่ 2.26 บาทต่อลิตร เหลือ 1.56 บาทต่อลิตร  เนื่องจากราคาน้ำมันโลกผันผวนปรับลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงต้องชดเชยราคาต่อไปเพื่อให้ราคาดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร จนถึงสิ้นปี 2566 นี้

อย่างไรก็ตาม กบน. นำเงินกองทุนฯ ไปชดเชยเฉพาะราคาดีเซล ส่วนน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทั้งหมด กบน. มีมติให้เรียกเก็บเงินจากผู้ใช้เข้ากองทุนฯ ณ  วันที่ 20  พ.ย. 2566 ดังนี้ กบน. เรียกเก็บเงินผู้ใช้เบนซินเข้ากองทุนฯ 9.38 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 95 เรียกเก็บ 2.80 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์91 เรียกเก็บ 1.45 บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ E20 เรียกเก็บ 0.81 บาทต่อลิตร และ แก๊สโซฮอล์ E85 เรียกเก็บ 0.16 บาทต่อลิตร

- Advertisment -

สำหรับสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุดที่รายงานโดย สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ณ วันที่ 19 พ.ย. 2566 พบว่าสถานะกองทุนฯ เริ่มติดลบมากขึ้น โดยติดลบรวม 77,156 ล้านบาท ซึ่งมาจากบัญชีน้ำมันติดลบ 31,455 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบ 45,711 ล้านบาท

ส่วนค่าการตลาดของผู้ค้าน้ำมันที่รายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ณ วันที่ 21 พ.ย. 2566 โดยค่าการตลาดกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ปรับลดลงเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่า 4 บาทต่อลิตร โดยน้ำมันเบนซิน มีค่าการตลาดอยู่ที่ 4.58 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 4.66 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 4.79 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 4.65 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 3.36 บาทต่อลิตร แต่ในส่วนของค่าการตลาดน้ำมันดีเซลปรับลดต่ำกว่า 2 บาทต่อลิตร โดยอยู่ที่ 1.77 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ภาพรวมค่าการตลาดเฉลี่ยนับตั้งแต่วันที่ 1-21 พ.ย. 2566 อยู่ที่ 2.69 บาทต่อลิตร

อย่างไรก็ตามล่าสุดผู้ค้าน้ำมันประกาศลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลง 40 สตางค์ต่อลิตร มีผล 22 พ.ย. 2566 โดยราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 36.05 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 34.28 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 33.94 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 34.09 บาทต่อลิตร ส่วนราคาดีเซลไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 29.94 บาทต่อลิตร

ขณะที่สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกล่าสุด ณ วันที่ 21 พ.ย. 2566  เวลาประมาณ 15.30 น.  ราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ระดับ 83.08 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.56 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) อยู่ที่ 77.46 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล  ลดลง 0.37 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล  และราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) อยู่ที่ 82.03 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ลดลง 0.29 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล

Advertisment

- Advertisment -.