คาด “นฤภัทร” ชิงดำ “คมกฤช” ตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกกพ.

- Advertisment-

นฤภัทร อมรโฆษิต”  ลงสมัคร  เลขาธิการสำนักงาน กกพ.อีกสมัย คาดจับคู่ชิงดำกับ ” คมกฤช ตันตระวาณิชย์ ซึ่งปัจจุบัน เป็นรองเลขาธิการ  โดยถือเป็นตำแหน่งที่คนในวงการพลังงานจับตามอง เพราะมีส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลทั้งไฟฟ้าและก๊าซ สู่การปฏิบัติจริง ให้เป็นธรรมและโปร่งใส  โดยคาดว่า กกพ.จะประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดได้ 30 ก.ย. 2562 นี้

น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า ได้ยื่นใบสมัครในตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงาน กกพ.คนใหม่เรียบร้อยแล้ว  ตามที่สำนักงาน กกพ. ได้ประกาศเปิดรับสมัครระหว่าง 9-20 ก.ย. 2562

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า  น.ส.นฤภัทร จะหมดวาระในตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงาน กกพ. ในวันที่ 24 ธ.ค. 2562 นี้ซึ่งตามกฎระเบียบสามารถดำรงตำแหน่งได้ต่อเนื่องไม่เกิน 2 วาระ และมีระยะเวลาอยู่ในตำแหน่งวาระไม่เกิน 5 ปี

- Advertisment -

โดยคู่แข่งคนสำคัญของ น.ส.นฤภัทร ที่ยื่นสมัครในตำแหน่ง เลขาธิการ สำนักงาน กกพ.แล้วเช่นกัน คือ นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง เป็น รองเลขาธิการ สำนักงานกกพ.  โดยเมื่อปี 2557 ทั้งคู่ก็เคยลงสมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงาน กกพ.มาก่อน แต่ครั้งนั้นปรากฏว่าเป็น น.ส.นฤภัทร ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา

สำหรับตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงาน กกพ. นั้นถือว่ามีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้นโยบายของ กกพ. ได้นำไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนของธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

โดยตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ที่เปิดรับสมัครดังกล่าว ผู้ได้รับการคัดเลือกจะมีวาระการปฏิบัติงาน 5 ปี หรือจนกว่าจะครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานการสมัครก่อน จากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องแสดงวิสัยทัศน์กับคณะกรรมการ กกพ. โดยสำนักงาน กกพ.จะประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกฯ 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 30 ก.ย. 2562 ,ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ภายในเดือน ต.ค. 2562 และครั้งที่ 3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกภายในเดือน พ.ย. 2562 โดยสำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www. erc.or.th ต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.