ครม.ไฟเขียวลดภาษีดีเซล 3 บาท/ลิตร 3 เดือน

- Advertisment-

คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบลดภาษีน้ำมันดีเซลลง ไม่เกิน 3 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงพลังงานระบุ เป็นการปรับลดในครั้งเดียวทันที 3 บาทต่อลิตร ชี้หลังจากนี้กองทุนน้ำมันฯ ต้องพิจารณาบริหารเงินที่ได้ลดมา 3 บาทต่อลิตร ว่า จะนำไปลดราคาดีเซลให้ประชาชนโดยตรง หรือเก็บไว้แบ่งเบาภาระกองทุนน้ำมันฯ  

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC)รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 15 ก.พ. 2565 มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลในอัตรา 3 บาทต่อลิตร จากปัจจุบันเก็บอยู่ที่ราคา 5.99 บาทต่อลิตร โดยมีผล 3 เดือน นับตั้งแต่ร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 20 พ.ค. 2565 และหลังจากลดภาษีครบ 3 เดือนก็จะกลับมาเก็บอัตรา 5.99 บาทต่อลิตรตามเดิม สำหรับการลดภาษีดีเซลในครั้งนี้เป็นการช่วยประชาชนโดยลดผ่านราคาขายปลีกดีเซลโดยตรง สำหรับการปรับลดภาษีดีเซล 3 เดือนดังกล่าวจะส่งผลให้ภาครัฐขาดรายได้ 5,700 ล้านบาทต่อเดือน หรือคิดเป็น 17,100 ล้านบาทต่อ 3 เดือน

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า หลังจาก ครม. ประกาศลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลลงไม่เกิน 3 บาทต่อลิตรแล้ว คาดว่ากระทรวงการคลังจะประกาศลดภาษีน้ำมันดีเซลลงทันที 3 บาทต่อลิตรในครั้งเดียว ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะต้องขึ้นอยู่กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงว่าจะนำเงินที่ได้ลด 3 บาทต่อลิตรไปดำเนินการอย่างไร เช่น อาจปรับลดราคาดีเซลให้ประชาชนโดยตรง 3 บาทต่อลิตร หรือจะเก็บไว้ในกองทุนน้ำมันฯ เพื่อดูแลราคาพลังงานและแบ่งเบาภาระกองทุนน้ำมันฯ ก็ได้

- Advertisment -

สำหรับสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 13 ก.พ. 2565 กองทุนฯมีสถานะติดลบ 18,151 ล้านบาท แบ่งเป็นมีเงินในบัญชีน้ำมัน 7,610 ล้านบาท แต่บัญชี LPG ติดลบหนักถึง 25,761 ล้านบาท

Advertisment

- Advertisment -.