ครม.ต่ออายุ”กุลิศ”นั่งปลัดพลังงาน อีก 1 ปี ถือเป็นคนแรกที่จะอยู่ในตำแหน่งนานถึง 5 ปี

- Advertisment-

คณะรัฐมนตรี(ครม.) ไฟเขียว อนุมัติต่ออายุราชการนายกุลิศ สมบัติศิริ นั่งตำแหน่งปลัดพลังงานอีก 1 ปี กลายเป็นปลัดพลังงานคนแรกที่ดำรงตำแหน่งนานสุด 5 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งกระทรวงพลังงานมา ระบุนายกุลิศ จำเป็นต้องอยู่สานต่อแก้วิกฤติพลังงานที่สำคัญ โดยเฉพาะการกู้เงินดูแลความมั่นคงด้านน้ำมัน LPG และราคาค่าไฟฟ้า

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2565  ได้มีมติต่ออายุราชการตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานอีก 1 ปี ให้นายกุลิศ สมบัติศิริ ตามการเสนอของ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ซึ่งส่งผลให้นายกุลิศ กลายเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนแรกที่ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานนานที่สุดถึง 5 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งกระทรวงพลังงานมา  

ทั้งนี้นายกุลิศ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน 4 ปี ในวันที่ 30 ก.ย. 2565 แต่ยังเหลืออายุราชการอีก 1 ปี ดังนั้นเมื่อ ครม.ต่ออายุตำแหน่งปลัดอีก 1 ปี จะทำให้นายกุลิศสามารถดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานและสานต่องานด้านความมั่นคงพลังงานที่ต้องประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ต่อไป เช่น  การกู้เงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 20,000 ล้านบาท , การดูแลราคาน้ำมัน และก๊าซหุงต้ม(LPG) ,การดูแลก๊าซธรรมชาติสำหรับผลิตไฟฟ้า และค่าไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้นายกุลิศ ยังกำกับดูแลกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วย

- Advertisment -

สำหรับนายกุลิศ เข้าดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 ตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 ที่มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายกุลิศ สมบัติศิริ จากตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร มาเป็นปลัดกระทรวงพลังงานและจะดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี ในวันที่ 30 ก.ย. 2565 นี้

นอกจากนี้ในส่วนของข้าราชการระดับ ซี10 ที่จะเกษียณอายุราชการยังมีอีก 4 คน ประกอบด้วย นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน, นายหร่อหยา จันทรัตนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ,นางสาวชนานัญ บัวเขียว ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน, นายสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งผู้ตรวจราชการว่างอีก 1 ตำแหน่ง หลังจาก นายทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการลาออกจากตำแหน่ง เพื่อรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD

Advertisment

- Advertisment -.