ครม.ตั้ง 5 ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน “วีรพัฒน์” ขยับขึ้นรองปลัด

- Advertisment-

ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน 5 ตำแหน่ง ” วีรพัฒน์” ขยับขึ้นรองปลัดกระทรวง

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าว​พลังงาน ( Energy News​Center-ENC )​ รายงานว่า คณะรัฐมนตรี​ในการประชุม วันนี้ ( 6 ธ.ค.)​ เห็นชอบแต่งตั้งตำแหน่งนักบริหารระดับสูงจำนวน 5 ตำแหน่งตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ประกอบด้วย
1.นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู จาก รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)​ เป็น รองปลัดกระทรวงพลังงาน

2 นายสมภพ พัฒนอริยางกูล จากผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

- Advertisment -
  1. นายวรากร พรหโมบล จากรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.)​ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
  2. นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี จากรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)​ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

5. นายเรืองเดช ปั่นด้วง จากรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)​ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

สำหรับนาย วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ถือเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ในกระทรวงพลังงานที่มีบทบาทสำคัญในการจัดทำแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan)​ และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP 2022 ที่สอดคล้องตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)​ ได้เป็นอย่างดี

โดยการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนตามแผนพีดีพี มากขึ้น ทำให้ กกพ. สามารถเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ล็อตใหญ่พร้อมกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ จำนวน 5,203 เมกะวัตต์

วีรพัฒน์ ​เกียรติเฟื่องฟู
สมภพ พัฒนอริยางกูล
วรากร พรหโมบล
อนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี
เรืองเดช ปั่นด้วง
Advertisment