คณะอนุฯชุด “คุรุจิต” เปิด 4 ผู้สมัครผอ.กองทุนน้ำมันแสดงวิสัยทัศน์ 5 มิ.ย.นี้

- Advertisment-

อนุกรรมการสรรหาฯ ประกาศ 4 รายชื่อผ่านคุณสมบัติชิงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ นายวิศักดิ์​ วัฒนศัพท์ ,ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร,นายวรุณ กาญจนภูและนางสาวสุวพร ศิริคุณ เตรียมเปิดให้แสดงวิสัยทัศน์ ​5 มิ.ย.2563

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC ) รายงานว่า นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้ออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นที่จะชิงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่
1. นายวิศักดิ์​ วัฒนศัพท์
2.ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร
3.นายวรุณ กาญจนภู
4.นางสาวสุวพร ศิริคุณ

สำหรับขั้นตอนต่อไป ผู้ผ่านคุณสมบัติทั้ง 4 คนดังกล่าวจะต้องเตรียมแสดงวิสัยทัศน์ รวมถึงแนวทางการบริหารและการปฏิบัติงานหากได้รับตำแหน่ง ต่อคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.)ในวันที่ 5 มิ.ย.2563 รายละไม่เกิน 30 นาที ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่สามารถมาแสดงวิสัยทัศน์ได้แต่มีเหตุผลที่สมควร จะจัดเวลาให้แสดงวิสัยทัศน์ในวันอื่นได้ แต่หากไม่แจ้งเหตุผลที่จำเป็นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์

- Advertisment -

สำหรับการเปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่  23 เม.ย.- 22 พ.ค.2563 เพื่อมาดำรงตำแหน่งแทนนายวีระพล จิรประดิษฐกุล ที่หมดวาระไปเมื่อ 19 เม.ย.2563 โดยผู้อำนวยการกองทุนฯคนใหม่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวาระได้ครั้งละ 4 ปี แต่ไม่เกิน 2 วาระ หรือไม่เกินอายุ 65 ปี

โดยงานเร่งด่วนที่รอให้ ผอ.คนใหม่มาดำเนินการ ได้แก่ การปรับรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การยกเลิกนำเงินกองทุนฯไปชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ ภายในระยะเวลา 3 ปี หรือภายใน 24 ก.ย. 2565 ซึ่งกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)แล้ว และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.)

Advertisment

- Advertisment -.