ขยายเวลาโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในภาครัฐ(Block Grant)ไปอีก1ปี

- Advertisment-

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เผยที่ประชุม “แก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินในโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (Block Grant) กรอบวงเงิน 6,000 ล้านบาท“ ได้อนุมัติขยายเวลาโครงการต่ออีก 1 ปี สิ้นสุด 24 มี.ค. 2563 หวังช่วยเหลือผู้ร่วมโครงการให้สามารถขอเบิกงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ครบก่อนปิดโครงการ พร้อมแจ้งเตือนผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างใช้ชื่อ พพ. หลอกกินค่าหัวคิว

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม “แก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินในโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ (Block Grant)” วงเงินรวม 6,000 ล้านบาท ที่มีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ช่วงต้นเดือน พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบอนุมัติขยายกรอบเวลาดำเนินโครงการดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี จากเดิมที่ต้องหมดอายุ 24 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา เป็นสิ้นสุดโครงการ วันที่ 24 มี.ค. 2563

ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ร่วมโครงการหลายรายไม่สามารถดำเนินการขอเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ทันกำหนดในวันที่ 24 มี.ค. 2562 เพราะติดปัญหาการจัดทำเอกสารราชการอย่างถูกต้อง ดังนั้นเมื่อขยายเวลาไปอีก 1 ปี คาดว่าจะช่วยให้ผู้ร่วมโครงการสามารถขอเบิกงบประมาณได้ครบทั้งหมด  จากนั้น พพ.จะปิดโครงการดังกล่าวและไม่พิจารณากลับมาทำใหม่อีก เนื่องจากยังมีโครงการอื่นที่เหมาะสมและมีประโยชน์สูงกว่า

- Advertisment -

สำหรับโครงการ Block Grant มีวงเงินรวม 6,000 ล้านบาท เป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 และต้องสิ้นสุดโครงการไปเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีการขอใช้งบจริงประมาณ 3,000 ล้านบาท และทำเรื่องขอเบิกจ่ายงบเสร็จสิ้นเพียง 40% หรือรวมเป็นวงเงิน 1,772 ล้านบาทเท่านั้น แบ่งเป็นโครงการ Block Grant ที่เกี่ยวกับแผนอนุรักษ์พลังงาน(EEP)จำนวน 1,143 ล้านบาท และเกี่ยวกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 629 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย. 2562 )ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการทำข้อมูลเพื่อขอเบิกจ่ายงบต่อไป

นายยงยุทธ กล่าวว่า นอกจากนี้ พพ.ขอเตือนผู้ประกอบการอย่างหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อ พพ. ไปหาผลประโยชน์​ เนื่องจากล่าสุดพบว่า มีผู้แอบอ้างชื่อ พพ. ไปหลอกผู้ประกอบการว่าให้นำสินค้า โดยเฉพาะหลอดไฟ ไปเปลี่ยนให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ บางแห่ง  ซึ่งผู้หลอกลวงอาจเรียกรับค่านายหน้าไปแต่เมื่อมีการส่งสินค้าให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏแล้ว และมาขอเบิกงบจาก พพ.​จึงทราบว่าถูกหลอก เนื่องจาก พพ. ไม่มีการให้ผู้ประกอบการมาเบิกเงินกับ พพ. โดยตรง  เพราะจะต้องเป็นหน่วยงานรัฐที่ร่วมโครงการ Block Grant เท่านั้น จึงจะสามารถทำเรื่องเบิกงบประมาณได้ ซึ่ง ล่าสุดผู้ประกอบการที่เสียหาย 2 รายได้เข้าแจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามแล้ว

Advertisment

- Advertisment -.