ก.พลังงาน ระดมทีม รื้อระบบสำรองน้ำมันและก๊าซ สร้างรูปแบบใหม่เพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ

- Advertisment-

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันและก๊าซเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และระบบรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

คณะกรรมการดังกล่าว ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับคณะอนุกรรมการบริหารจัดการระบบที่มี นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการร่างกฎหมายจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันและก๊าซ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษอธึก อัศวานันท์ ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อร่วมกันดำเนินการศึกษารูปแบบการสำรองน้ำมันและก๊าซให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน และไม่เป็นภาระของภาครัฐ

โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการศึกษาการสำรองน้ำมันและก๊าซของประเทศสหรัฐอเมริกา และหารือถึงรายละเอียดแนวทางการจัดเก็บค่าภาคหลวงตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม ทั้งในรูปแบบตัวเงินและเนื้อน้ำมัน รวมถึงการพิจารณารูปแบบการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และการรักษาระดับราคาร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหารของกระทรวงพลังงาน

- Advertisment -

ทั้งนี้ การจัดตั้งระบบสำรองน้ำมันและก๊าซเพื่อความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และรักษาระดับราคารูปแบบใหม่จะเป็นการดำเนินงานโดยภาครัฐที่ไม่มีการแสวงหากำไรใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อดูแลความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศและประชาชน พร้อมทั้งเป็นระบบสำรองน้ำมันและก๊าซเพื่อความมั่นคง และใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแลราคาน้ำมันในประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Advertisment