พลังงานแย้มข่าวดี จ่อเปิดโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเฟส2อีก400 เมกะวัตต์ ปี65

- Advertisment-

กระทรวงพลังงาน เตรียมประกาศเปิดโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯเฟส2 ปริมาณ 400 เมกะวัตต์ ปลายปี 2565 คาดจัดทำหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าเสร็จไตรมาส 3 ปีนี้ และเปิดรับซื้อได้ต้นปี 2566 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ระบุจะเป็นรูปแบบใหม่แตกต่างจากเฟสแรกแน่นอน  พร้อมร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ กระทรวง​ทรัพยากรฯ  กำหนดพื้นที่ และ จับมือ ส.อ.ท.ทำโมเดลธุรกิจ นำพืชพลังงานต่อยอดอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์-กระดาษ หวังสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานจะเปิดโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เฟส2 ในปี 2565 ปริมาณรับซื้อรวม 400 เมกะวัตต์ โดยกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดปริมาณและพื้นที่(Zoning)เพาะปลูกพืชพลังงานที่เหมาะสม เช่น เป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ เป็นพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า และต้องไม่เป็นภาระกับระบบโครงข่ายพลังงานด้วย

นอกจากนี้กระทรวงพลังงานจะร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เพื่อเพิ่มมูลค่าพืชพลังงาน โดยนำผลผลิตของการปลูกพืชพลังงานไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ในรูปแบบโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

- Advertisment -

สำหรับแผนการดำเนินงานโรงไฟฟ้าชุมชนฯ ในเฟสที่ 2 นี้ ปัจจุบันกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างวิเคราะห์ประเมินผลโครงการนำร่องเฟสแรก ที่เปิดรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบ 150 เมกะวัตต์ไปแล้ว เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการขยายผลในระยะที่ 2 พร้อมกำหนดรูปแบบเป้าหมายการดำเนินโครงการ ได้แก่ กำหนดพื้นที่ จัดหาเทคโนโลยี ส่งเสริมการแปรรูป จัดเตรียมเชื้อเพลิง การสร้างรายได้จากการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ประเมินต้นทุน กำหนดราคารับซื้อเชื้อเพลิง ตลอดจนกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าและโมเดลทางธุรกิจที่เหมาะสม คาดว่า ปลายปี 2565 จะสามารถเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนของโครงการใน เฟสที่ 2 ได้ และอาจให้ยื่นข้อเสนอโครงการฯได้ ในช่วงต้นปี 2566

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า เบื้องต้นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ เฟส 2 อาจใช้วิธีประมูลแข่งขันราคาเช่นเดียวกับเฟสแรก ส่วนราคารับซื้อไฟฟ้าคาดว่าจะใกล้เคียงกับเฟสแรก โดยไตรมาส 3 ของปี 2565 นี้จะทราบหลักเกณฑ์โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ เฟส2 ที่ชัดเจนได้ 

Advertisment

- Advertisment -.