ก๊าซเอ็นจีวีใหม่ของปตท. เพิ่มค่าพลังงานให้รถแรงขึ้น วิ่งได้ไกลขึ้น เริ่มจำหน่าย16ก.ย.นี้

- Advertisment-

ผลิตภัณฑ์ก๊าซเอ็นจีวี ใหม่ ของปตท. การเพิ่มค่าพลังงาน (Wobbe Index : WI)ให้สูงขึ้น เพื่อให้รถยนต์มีอัตราเร่งดีขึ้น ได้ระยะทางมากขึ้น และประหยัดเชื้อเพลิง มากขึ้น  พร้อมบริการ ตั้งแต่  16 ก.ย.2561 เป็นต้นไป  

นายศักดิ์เฉลิม สิทธิวงศ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจตลาดผู้ใช้เอ็นจีวีพบว่า ต้องการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของรถเอ็นจีวี และต้องการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานสะอาด ปตท. จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ก๊าซเอ็นจีวีด้วยการเพิ่มค่าพลังงาน (Wobbe Index : WI)ให้สูงขึ้น เพื่อให้รถยนต์มีอัตราเร่งดีขึ้น ได้ระยะทางมากขึ้น และประหยัดเชื้อเพลิง โดยผ่านการทดสอบจาก สถาบันนวัตกรรม ปตท. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยปตท. ได้กำหนดจำหน่ายก๊าซเอ็นจีวีคุณภาพใหม่ ที่สถานีบริการเอ็นจีวี ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2561 นี้ เพื่อให้ผู้ใช้รถเอ็นจีวีได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมกับมีแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถเอ็นจีวี และประชาชนรับทราบ ผ่านแคมเปญ “เอ็นจีวี คุณภาพใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ ไม่เพิ่มมลพิษ”  เพื่อสื่อความถึงความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และตอกย้ำภาพลักษณ์ก๊าซเอ็นจีวีเป็นพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อต่างๆ หากมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่ PTT Contact Center 1365 ตลอด 24 ชั่วโมง

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.