“กุลิศ” ตีกลับโครงการใช้งบกองทุนอนุรักษ์ฯ ปี2562(รอบ2)หลังพบหลายโครงการขาดความชัดเจน

- Advertisment-

เปิดประชุมนัดแรกของคณะกรรมการกลั่นกรองกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พิจารณาโครงการขอใช้งบกองทุนฯประจำปี2562 (รอบ2) ปลัดพลังงานสั่งสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ส.กทอ.) กลับไปพิจารณาข้อมูลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ใหม่ เนื่องจากรายละเอียดไม่ชัดเจน เร่งประชุมสรุปผู้ผ่านโครงการอีกครั้งก่อนถึงกำหนดเบิกจ่ายงบฯในวันที่ 1 มี.ค. 2562 นี้

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานและในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกองทุฯฯ ประจำปี 2562 (รอบ 2 ) นัดแรกหลักจากปิดรับผู้ร่วมโครงการไปเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมาว่า ได้สั่งการให้สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ส.กทอ.)ในฐานะฝ่ายเลขาคณะกรรมการกลั่นกรองฯ กลับไปพิจารณารายละเอียดของโครงการที่ขอใช้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2562(รอบ2)ใหม่ เนื่องจากข้อมูลบางโครงการไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวจะต้องเร่งดำเนินการพิจารณาให้เสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนดเริ่มเบิกจ่ายงบฯ ภายใน 1มี.ค. 2562 ดังนั้นจะต้องเร่งประชุมสรุปผลว่าโครงการใดจะได้รับการจัดสรรงบกองทุนฯ บ้าง และต้องเสร็จก่อนวันที่ 1 มี.ค. 2562 ต่อไป

แหล่งข่าวกระทรวงพลังาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกองทุนฯ ได้พิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานสนับสนุนไทยนิยม ยั่งยืน ที่ยื่นเสนอขอใช้งบกองทุนฯ เข้ามากว่า 300 โครงการ แต่ผ่านการกลั่นกรองประมาณ 100 โครงการ ซึ่งที่ประชุมยังให้เหตุผลสำหรับโครงการที่ผ่านและไม่ผ่านการพิจารณาไม่ชัดเจนเพียงพอ ส่วนบางโครงการไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจากเอกสารไม่ชัดเจน เช่น โครงการโซลาร์สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากยังไม่มีการอนุญาตเกี่ยวกับการใช้บ่อน้ำบาดาล  เป็นต้น โดยที่ประชุมจะกลับมาพิจารณาอีกครั้งในเร็วๆนี้

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า ที่ผ่านมา  ส.กทอ.ได้สรุปผลโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี งบประมาณ 2562 (รอบ2) ภายหลังปิดรับโครงการเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2562 โดยมีการขอรับการสนับสนุน 1,728 โครงการ คิดเป็นวงเงินรวมกว่า 38,285 ล้านบาท สูงกว่ากรอบงบประมาณที่กองทุนฯ จะจัดสรรได้เพียง 9,287 ล้านบาท

ทั้งนี้โครงการที่ยื่นเสนอของบนั้นแบ่งตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบ 5 แผนงาน ประกอบด้วย 1.ยุทธศาสตร์พลังงาน-แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยมีผู้ยื่นเสนอโครงการรวม 559 โครงการ วงเงินรวม 12,689 ล้านบาท  แต่งบกองทุนฯจัดสรรได้ 3,636 ล้านบาท, 2.ยุทธศาสตร์พลังงาน-แผนพลังงานทดแทน มีผู้ยื่นเสนอโครงการ 509 โครงการ วงเงินรวม 12,960 ล้านบาท แต่งบกองทุนฯจัดสรรได้ 2,247 ล้านบาท,
3.ยุทธศาสตร์พลังงาน-แผนบริหารทางกลยุทธ์ มีผู้ยื่นเสนอโครงการ 11 โครงการ วงเงินรวม 161 ล้านบาท แต่งบกองทุนฯจัดสรรได้ 104 ล้านบาท,4.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีผู้ยื่นเสนอโครงการ 251 โครงการ วงเงินรวม 10,037 ล้านบาท  แต่งบกองทุนฯจัดสรรได้ 2,008 ล้านบาท และ 5.กลุ่มงานสนับสนุนไทยนิยม ยั่งยืน มีผู้ยื่นเสนอโครงการ 397 โครงการ วงเงินรวม 2,435 ล้านบาท แต่งบกองทุนจัดสรรได้ 1,291 ล้านบาท

Advertisment

- Advertisment -.