กัลฟ์ เอสอาร์ซี เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ หน่วยผลิตที่ 3 กำลังผลิตติดตั้ง 662.5 เมกะวัตต์ แล้ว

- Advertisment-

โรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอสอาร์ซี (GSRC) หน่วยผลิตที่ 3 กำลังการผลิตติดตั้ง 662.5 เมกะวัตต์เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว โดยเมื่อรวมหน่วยผลิตที่ 1 และ 2 ที่เดินเครื่องแล้วก่อนหน้านี้ จะมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,987.5 เมกะวัตต์

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy ​News​Center- ENC​)​ รายงานว่า นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF  ได้ทำหนังสือแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีสาระ​สำคัญว่าบริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯและเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (Independent Power Producer: IPP) ได้แก่ โรงไฟฟ้า GSRC ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์หน่วยผลิตที่ 3 กำลังการผลิตติดตั้ง 662.5 เมกะวัตต์ โดยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นที่เรียบร้อยตามกำหนด (โดยหน่วยผลิตที่ 1 และ 2 กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,325 เมกะวัตต์ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม และ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ตามลำดับ)

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้า GSRC ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้า IPP ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ภายใต้บริษัท อินดิเพนเดนท์พาวเวอร์ดีเวลลอปเมนท์จำกัด (“IPD”) ซึ่งดำเนินโครงการ IPP จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 5,300 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า GSRC และโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ พีดี(“GPD”) โดยมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งโครงการละ 2,650.0เมกะวัตต์ (แบ่งเป็น 4 หน่วยผลิต หน่วยผลิตละ 662.5 เมกะวัตต์) และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. เป็นระยะเวลา 25 ปี

- Advertisment -

สำหรับ โครงการโรงไฟฟ้า GSRC มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์หน่วยที่ 4 ในเดือนตุลาคม 2565 ส่วนโครงการโรงไฟฟ้า GPD มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2566- 2567

Advertisment