กัลฟ์ มอบเงิน ยาและเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือช้างไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

- Advertisment-

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ร่วมช่วยเหลือช้างไทย ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายใต้โครงการ “โอบช้าง” โดยมอบเงิน ยาและเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือช้าง มูลค่ารวม 222,290 บาท

โครงการ “โอบช้าง”ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2556 โดยนายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ของ GULF เพื่อมุ่งช่วยเหลือช้างไทย โดยเงินที่สนับสนุนในครั้งนี้ แบ่งเป็น ส่วนของยาและเวชภัณฑ์มูลค่า 124,320 บาท แก่โรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ จ.กระบี่ ภายใต้สถาบันคชบาลแห่งชาติ, บริจาคยาและเวชภัณฑ์มูลค่า 47,970 บาท แก่โรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง และเป็นเงินสดอีกจำนวน 50,000 บาท แก่สมาคมสหพันธ์ช้างไทย จ.เชียงใหม่ เพื่อนำรายได้ส่วนนี้ไปซื้ออาหารให้แก่ช้าง

สิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ของ GULF ผู้ก่อตั้งโครงการโอบช้าง

นายสิตมน รัตนาวะดี ในนามตัวแทนนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  มีช้างไทยนับพันเชือกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นภาวะขาดแคลนอาหาร ยา และการดูแลรักษา โดยกัลฟ์เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือช้างไทย ภายใต้โครงการ “โอบช้าง” ซึ่งทางโครงการได้มีการช่วยเหลือเยียวยาช้างไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่สภาวะวิกฤต และทางกลุ่มบริษัทกัลฟ์ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรอบด้าน   “โดยช้าง 1 เชือกต้องการอาหารถึงวันละ 150 – 300 กิโลกรัม ซึ่งอาหารของช้างก็จะมี หญ้า ต้นข้าวโพด กล้วย อ้อย มะขามเปียก แตงโม นอกจากเราจะช่วยให้ช้างให้ได้มีอาหารกินอิ่มแล้ว ยังเป็นการช่วยเกษตรกรในพื้นที่ให้มีรายได้จากการขายอาหารช้างอีกด้วย” นายสิตมน กล่าว

- Advertisment -

ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้มีส่วนเข้าไปช่วยเหลือในหลายภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับโควิด-19 มูลค่ารวมกว่า 49 ล้านบาท อาทิ บริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลพุทธชินราช มอบเจลแอลกอฮอล์แก่โรงพยาบาลขนาดเล็กในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา รวมถึงบริจาคหน้ากากผ้าแก่ชุดปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยระดับตำบล ในพื้นที่ 10 จังหวัด และอสม. อีกทั้งมอบข้าวกล่อง 120,000 กล่อง ให้กับชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กลุ่มบริษัทกัลฟ์มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศไทยในการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ต่อไป

บรรยายใต้ภาพ

นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ก่อตั้งโครงการ “โอบช้าง” และผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม (ยืนกลาง) ในนามตัวแทนของนายสารัชถ์ รัตนาวะดี   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  มอบเงิน ยา และเวชภัณฑ์ช่วยเหลือช้าง เพื่อสู้ภัย  โควิด-19 แก่สมาคมสหพันธ์ช้างไทย จ.เชียงใหม่ โรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง และ โรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ จ.กระบี่  ภายใต้สถาบันคชบาลแห่งชาติ

Advertisment