กัลฟ์ จับมือ ทันตะ จุฬาฯ สานต่อโครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ปี 2

- Advertisment-

กัลฟ์ จับมือ ทันตะ จุฬาฯ สานต่อโครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ปี 2 ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ตรวจรักษาสุขภาพช่องปากฟรีให้คนในชุมชน

โดย กัลฟ์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้สานต่อโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” เป็นปีที่ 2 เพื่อขยายขอบเขตโครงการฯ ไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตหนองจอก และ เขตลาดกระบัง เพื่อให้การรักษาครอบคลุมไปยังชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มมากขึ้น โดยการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่จะให้บริการตรวจรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากในเบื้องต้น อาทิ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ และเอ็กซเรย์ รวมไปถึงทันตกรรมที่ซับซ้อนอย่างการผ่าฟันคุด ซึ่งจะสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ 150-200 คน/วัน

นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปีนี้ กัลฟ์ และคณะทันตะ จุฬาฯ จัดทำโครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ร่วมกันเป็นปีที่ 2 เนื่องจากการลงพื้นที่ทำโครงการฯ ในครั้งแรกนั้นทำให้ได้เห็นถึงความสำคัญและปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ในปีนี้โครงการฯ จึงพยายามขยายขอบเขตพื้นที่ เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนกำลังทรัพย์ให้มากขึ้น เพื่อให้คนในชุมชนสามารถได้รับการรักษาจากทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ โดยไม่ต้องเดินทางไกลและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงการรักษาสุขภาพช่องปากและฟันที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเท่าเทียมด้วย

รศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเสริมว่า จากสถานการณ์โควิด-19 และปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ปริมาณของผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพฟันมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมนั้นเป็นปัญหาหลักที่ทุกพื้นที่ต้องพบเจอ โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนห่างไกล และทางกัลฟ์เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงช่วยทำให้เกิดโครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ขึ้นมา ช่วยให้ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือต้องเดินทางไกลเพื่อมารักษาทางทันตกรรม อย่างไรก็ดีอยากฝากให้ทุกคนรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้ไม่เกิดเป็นปัญหาร้ายแรงตามมาในอนาคต 

น.ส.ริญญาภัสร์ ไชยปิติพิทักษ์ คนในชุมชนบางขุนเทียนที่มารักษาในโครงการฯ กล่าวว่า วันนี้มาขูดหินปูน คุณหมอมือเบามาก แล้วก็ให้คำแนะนำดีมาก ขอบคุณกัลฟ์ และทีมหมอฟันจากคณะทันตะ จุฬาฯ ที่ร่วมกันทำให้เกิดโครงการดีๆ แบบนี้ พาคุณหมอเก่งๆ มีความเชี่ยวชาญ มารักษาให้กับคนในชุมชนถึงในพื้นที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อยากให้มีโครงการที่ดีแบบนี้ต่อไป และขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยเช่นกัน

ในปี 2565 นี้จะมีการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” อีก 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 9 พ.ย.65 ณ ชุมชนเคหะฉลองกรุง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก และครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในวันที่ 23 พ.ย.65 ณ วัดทิพพาวาส เขตลาดกระบัง  ผู้ที่สนใจสามารถมาลงทะเบียน walk-in ได้ในเวลา 08.00 – 09.00 น. โดยรับจำนวนจำกัดเท่านั้น สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/GulfSPARK.TH/
- Advertisment -
Advertisment