กัลฟ์ฯปิดอีกดีลไอพีพี หลังเข้าถือหุ้น 35% ในบริษัทย่อยของNPS

- Advertisment-

กลุ่มกัลฟ์ฯ ปิดจ็อบ ไอพีพี อีกดีล  หลังเข้าถือหุ้น35% ในบริษัท บูรพา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (BPH)ขนาดกำลังผลิต 540 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (NPS)  โดยนับเป็นดีลที่สองในปีนี้  หลังจากเมื่อวันที่ 3  ม.ค.2563 ที่ผ่านมา กัลฟ์ฯได้เข้าซื้อหุ้น ในสัดส่วน49% ในบริษัทหินกองเพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (HKH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ราช กรุ๊ป เพื่อร่วมพัฒนาโรงไฟฟ้าหินกอง(โรงไฟฟ้าภาคตะวันตก) ขนาด 1,400เมกะวัตต์

โดยทั้งโครงการของบริษัท บูรพา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (BPH) ที่มีการอนุมัติให้เปลี่ยนเชื้อเพลิงจากถ่านหิน เป็นก๊าซธรรมชาติ ขนาด 540 เมกะวัตต์ และโครงการหินกองเพาเวอร์ 2โรงกำลังการผลิตรวม 1,400เมกะวัตต์ เป็นโครงการที่อนุมัติให้ขายไฟฟ้าเข้าระบบ ในช่วงที่ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  เมื่อต้นปี 2562ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ทางบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอรจี้ ดีเวลลอปเมนท์จำกัด (มหาชน)  ได้มีหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ว่า บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท บูรพา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (BPH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (NPS) และเป็นบริษัทที่ถือหุ้นบริษัทอื่น (holding company) ได้แก่บริษัท บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (BPG) เพื่อพัฒนาและ ดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ จำนวน 540 เมกะวัตต์
ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (“โครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์”) โดยบริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของ BPH จาก NPS ในสัดส่วนร้อยละ 35 ที่ราคา 10 บาทต่อหุ้นซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว ้(par value) และได้ชำระค่าหุ้นและรับโอนหุ้นจำนวน 12,075,000 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 120,750,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันเดียวกัน

- Advertisment -

หนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ของ กัลฟ์ฯ ยังระบุด้วยว่าการเข้าลงทุนร่วมกับ NPS ในครั้งนี้ จะตอบสนองต่อนโยบายด้านพลังงานของประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) จึงสามารถที่จะช่วยพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ให้มีต้นทุน โครงการที่ต่ำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาโครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 25 ปี

และเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โครงการโรงไฟฟ้า บูรพาพาวเวอร ์ได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales  Agreement) กับบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เป็นระยะเวลา 25 ปี

ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โดยมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2570

Advertisment

- Advertisment -.