กองทุนน้ำมันฯ ติดลบสูงขึ้นกว่า 7.8 หมื่นล้านบาท พยุงราคาดีเซลไม่เกิน 30 บาท และLPG 423 บาท ถึงสิ้นเดือน ธ.ค.2566 นี้

- Advertisment-

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) รายงานว่าเงินกองทุนน้ำมันฯ ล่าสุด ติดลบสูงขึ้นเป็น -78,416 ล้านบาท จากการชดเชยราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร และ LNG  ไม่เกิน 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ซึ่งจะชดเชยราคาถึงสิ้นเดือน ธ.ค. 2566 นี้ ด้านค่าการตลาดน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์รายวัน ยังสูงกว่า 3 บาทต่อลิตร ขณะที่เฉลี่ย 4 วัน (1-4 ธ.ค. 2566) อยู่ที่ 2.28 บาทต่อลิตร

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center -ENC) เผยถึงสถานการณ์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงว่า สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ได้รายงานสถานะกองทุนฯ ล่าสุด ณ วันที่ 3 ธ.ค. 2566 โดยกองทุนฯ ติดลบมากขึ้นเป็น -78,416 ล้านบาท สูงขึ้นจากปลายเดือน พ.ย. 2566 ที่ -77,717 ล้านบาท  ซึ่งเกิดจากบัญชีน้ำมันติดลบ 32,482 ล้านบาท และบัญชี LPG ติดลบ 45,934 ล้านบาท

ทั้งนี้เพราะต้องนำเงินกองทุนฯ ไปชดเชยราคาดีเซลเพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกเกิน 30 บาทต่อลิตร และราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ไม่ให้เกิน 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ซึ่งมาตรการตรึงราคาดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค. 2566  

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามปัจจุบันกองทุนฯ ยังมีเงินไหลเข้าจากการเรียกเก็บเงินผู้ใช้น้ำมันทุกประเภท ยกเว้นผู้ใช้น้ำมันดีเซลที่ต้องนำเงินกองทุนฯ ไปชดเชยราคาไว้ เพื่อให้ราคาขายอยู่ที่  29.94 บาทต่อลิตร  โดย ณ วันที่ 29 พ.ย. 2566 คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้มีมติลดเงินชดเชยราคาดีเซลลงจาก 2.32 บาทต่อลิตร เหลือ 1.83 บาทต่อลิตร เนื่องจากราคาน้ำมันโลกปรับลดลง

ส่วนของน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ กบน. ยังเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันเพื่อส่งเข้ากองทุนฯ ดังนี้ น้ำมันเบนซิน เรียกเก็บ 9.38 บาทต่อลิตร , น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เรียกเก็บ 2.80 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 เรียกเก็บ 1.45 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เรียกเก็บ 0.81 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เรียกเก็บ 0.16 บาทต่อลิตร และน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียม เรียกเก็บ 1.50 บาทต่อลิตร

ขณะที่ค่าการตลาดของผู้ค้าน้ำมันที่รายงานโดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2566 ค่าการตลาดกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ยังทรงตัวระดับสูงกว่า 3 บาทต่อลิตร โดยน้ำมันเบนซิน มีค่าการตลาดอยู่ที่ 3.87 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 3.64 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 3.77 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 3.71 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 2.91 บาทต่อลิตร แต่ในส่วนของค่าการตลาดน้ำมันดีเซลปรับลดต่ำกว่า 2 บาทต่อลิตร โดยอยู่ที่ 1.90 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ภาพรวมค่าการตลาดเฉลี่ยนับตั้งแต่วันที่ 1-4 ธ.ค. 2566 อยู่ที่ 2.28 บาทต่อลิตร

ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมัน ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2566 เป็นดังนี้ น้ำมันดีเซล อยู่ที่ 29.94 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 34.09 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 33.94 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 34.28 บาทต่อลิตร, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 36.05 บาทต่อลิตร และน้ำมันเบนซิน อยู่ที่ 43.94 บาทต่อลิตร

ส่วนสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกล่าสุด ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2566  เวลาประมาณ 15.30 น.  ราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ระดับ 83.56 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 0.07 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) อยู่ที่ 73.39 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล  ลดลง 0.71 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล  และราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) อยู่ที่ 78.12 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ลดลง 0.76 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล

Advertisment

- Advertisment -.