กลุ่ม GPSC ลงนาม ม.เทคโนโลยีสุรนารี ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 6 เมกะวัตต์

- Advertisment-

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด หรือ CHPP ซึ่งเป็นบริษัท ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนในกลุ่ม GPSC เพื่อให้บริการติดตั้งระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงระบบการบริหารจัดการพลังงานด้วยรูปแบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ขนาดกำลังผลิตรวมประมาณ 6 เมกะวัตต์ งบประมาณดำเนินการราว 150 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าได้ในปี 2565 เป็นต้นไป รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้แก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ทั้งนี้ พิธีลงนามสัญญาดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

 

 

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.