กลุ่ม ปตท. โชว์ศักยภาพพลังงานแห่งอนาคตใน World Gas Conference 2022 ที่เกาหลีใต้

- Advertisment-

เมื่อเร็ว ๆ นี้ – นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน (กลาง) เป็นประธานเปิดบูธนิทรรศการกลุ่ม ปตท. ร่วมกับ นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (คนที่ 5 จากขวา) และ นายวุฒิกร สติฐิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (คนที่ 6 จากซ้าย) ในงานประชุมวิชาการ World Gas Conference 2022 โดยถือเป็นเวทีระดับโลกที่ได้แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการแสวงหาโอกาสความร่วมมือกับพันธมิตร ในการค้าขายแอลเอ็นจี (LNG) และการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานในต่างประเทศ เพื่อเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศไทยในระยะยาว รวมทั้งยังได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. ไปจัดแสดง อาทิ หุ่นยนต์ซ่อมท่อใต้ทะเล (Nayutilus) ระบบ AI สำหรับทำนายความเสียหายเครื่องจักร (Soothsayer) และการนำก๊าซเหลือทิ้งมาผลิตเป็นท่อนาโนคาร์บอน ทั้งนี้ นิทรรศการฯ ดังกล่าวจัดแสดงระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2565 ณ เมืองแทกู (Daego) สาธารณรัฐเกาหลี

Advertisment

- Advertisment -.