กลุ่ม ปตท. เร่งส่งมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

- Advertisment-

กลุ่ม ปตท. เร่งส่งมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดยมีหน่วยงานของกลุ่ม ปตท. ในพื้นที่ภาคใต้ เป็นศูนย์กระจายความช่วยเหลือ ได้แก่ คลังปิโตรเลียม โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซึ่งได้ทยอยส่งมอบถุงยังชีพมาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์อุทกภัย รวมถึงปัจจุบันกว่า 3,000 ถุงแล้ว

วันนี้ (8 ธันวาคม 2563) – นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. และบริษัทในกลุ่ม มีความห่วงใยในสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดของภาคใต้ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก จึงร่วมกับคณะผู้บริหารกลุ่ม ปตท. และพนักงานในนาม “ชมรมพลังไทย ใจอาสา” บรรจุถุงยังชีพ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในหลายจังหวัด โดยทยอยส่งมอบถุงยังชีพมาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์อุทกภัย รวมถึงปัจจุบันกว่า 3,000 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย

- Advertisment -
ซีอีโอ ปตท. อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ (ซ้ายสุด ) นำทีม พนักงานลำเลียงถุงยังชีพ เพื่อขนส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้

“ที่ผ่านมากลุ่ม ปตท. ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ หน่วยงานของกลุ่ม ปตท. ในพื้นที่ภาคใต้ จะเป็นศูนย์กระจายความช่วยเหลือ ได้แก่ คลังปิโตรเลียม โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โดยวันนี้ได้เชิญชวนพนักงานกลุ่ม ปตท. มาร่วมกันบรรจุถุงยังชีพเพิ่มเติม โดยในถุงยังชีพซึ่งเป็นถุงกันน้ำ ประกอบด้วยอาหารและเครื่องดื่มที่สามารถพร้อมรับประทานได้ทันที มีอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นจากโครงการ “ชุมชนยิ้มได้” ของ ปตท. ซึ่ง 1 ถุงจะสามารถใช้ดำรงชีพได้ 3 วัน นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์จำเป็นสำหรับใช้ในยามฉุกเฉิน เพื่อจัดส่งไปยังพื้นที่ประสบภัย อาทิ จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ผ่านพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่ม ปตท. และหน่วยราชการในจังหวัดต่างๆ อย่างเร่งด่วน โดย กลุ่ม ปตท. ขอส่งกำลังใจและความช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน” นายอรรถพล กล่าว

ในขณะที่บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ โดย นายวิสิทธิ์ ศิริพฤกษ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมสงขลา ได้มอบถุงยังชีพจำนวน 300 ถุงให้นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อมอบต่อให้ชุมชนในพื้นที่ชุมชนตำบลสทิงหม้อ ชุมชนตำบลชิงโค และชุมชนตำบลหัวเขา จ.สงขลา ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของโออาร์ที่มุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่สถานประกอบการ

นอกจากนี้ โออาร์ ยังได้ร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หจก.วาสนาปิโตรเลียม และสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บจ.สนองผล อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช จัดเตรียมถุงยังชีพ จำนวน 400 ถุง และนำไปมอบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ และ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจของ โออาร์ ที่มุ่งเน้นให้สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ช่วยดูแลชุมชน และเป็นที่พึ่งของคนในชุมชน

 

 

Advertisment

- Advertisment -.