กลุ่ม ปตท. มอบแอลกอฮอล์ให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สู้ภัย COVID-19

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดหาและมอบแอลกอฮอล์ทั้งในรูปแบบเจลและสเปรย์ พร้อมสตรอว์เบอร์รี Harumiki ที่ปลูกโดยใช้ความเย็นจากกระบวนการแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดย นายณวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริหาร ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดี คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ และยังได้จัดหาและมอบแอลกอฮอล์ทั้งในรูปแบบเจลและสเปรย์ให้แก่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี ดร.จันทรกานต์ พิภพมงคล ผู้ช่วยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัย เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ ปตท. ไม่มีโรงงานผลิตแอลกอฮอล์เป็นของตนเอง จึงได้จัดหาและนำมามอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อสนับสนุนการทำงานและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพประชาชน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

 

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.