กลุ่ม ปตท. ชวนน้องๆ ตะลุยฝันวันเด็ก “สำรวจอนาคต บุกโลกดิจิทัล”

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นหนึ่งในขบวนการนักสำรวจในงาน “ตะลุยฝันวันเด็กกับ กลุ่ม ปตท. ประจำปี 2562” สัมผัสประสบการณ์ใหม่แสนสนุกกับกิจกรรมและการแสดงบนเวที พร้อมออกเดินทางตะลุยโลกดิจิทัล ทะลุมิติสำรวจอนาคต สอดแทรกความรู้ เสริมสร้างทักษะ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นพลังให้กับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. วิภาวดีรังสิต ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 14.00 น.

วันนี้ (12 มกราคม 2562) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. จัดกิจกรรม “ตะลุยฝันวันเด็ก ประจำปี 2562” ตอน “นักสำรวจอนาคต บุกโลกดิจิทัล” มุ่งหวังให้น้อง ๆ ที่เข้าร่วมงานวันเด็กในครั้งนี้ ได้รับความรู้ ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน และประสบการณ์ที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในชีวิตประจำวัน อันเป็นการจุดประกายความคิดด้านนวัตกรรมให้กับเยาวชนไทยที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า รวมถึงสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นในประเทศ ร่วมกับการดูแลรับผิดชอบสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นพลังแห่งอนาคตในการเสริมสร้างประเทศชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง ตลอดจนร่วมสานพลังเพื่อสร้างโลกอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้ง 8 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จากัด (มหาชน) และ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าและพันธมิตรของ ปตท.

นายชาญศิลป์ กล่าวเสริมว่า การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เยาวชนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน ที่สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมและกิจกรรมที่หลากหลาย  อาทิ กิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ที่ช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆ ได้รู้จักการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การแสดงจากน้องๆ เยาวชน กิจกรรมการจับสลากลุ้นรับของรางวัลมากมาย รวมถึงภายในงานจะมีการจัดฉายภาพยนตร์แอนนิเมชั่น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 เรื่อง ก๊อดจิ ดิ แอดเวนเจอร์ (GODJI The Adventure)

- Advertisment -

“กลุ่ม ปตท.  ได้จัดงานวันเด็กขึ้นเป็นประจำทุกปีที่ ปตท.  สำนักงานใหญ่แห่งนี้  รวมทั้งที่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ถนนสุขาภิบาล 2    ทั้งนี้ในส่วนภูมิภาค จัดที่ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง   ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน      สิรินาถราชินีที่ได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง  ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ๆ  ในทุกพื้นที่ ที่จะต้องเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป” นายชาญศิลป์ กล่าวในตอนท้าย

Advertisment

- Advertisment -.