กลุ่ม ปตท. จับมือ ร.พ.สินแพทย์และวิภาราม ตั้งจุดเก็บซองยาพลาสติกใช้แล้ว นำไปรีไซเคิลสร้างมูลค่าเพิ่ม

- Advertisment-

กลุ่ม ปตท. จับมือ โรงพยาบาลสินแพทย์ และ โรงพยาบาลวิภาราม เปิดโครงการ “คุณรักโลก โลกรักคุณ” ตั้งจุดเก็บซองยาพลาสติกใช้แล้ว นำไปรีไซเคิลสร้างมูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) และ นายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัท สินแพทย์ จำกัด (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่ม ปตท. และผู้บริหารเครือโรงพยาบาลสินแพทย์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “คุณรักโลก โลกรักคุณ” ตั้งจุดเก็บซองยาพลาสติกใช้แล้ว เพื่อนำไปรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง โครงการบริหารการสร้างประโยชน์ร่วมธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น กลุ่ม ปตท. หรือ PRISM ร่วมกับ โครงการ “Youเทิร์น แพลตฟอร์ม”

โดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จัดตั้งจุดรับซองยาใช้แล้วในพื้นที่โรงพยาบาลสินแพทย์ 4 สาขา ได้แก่ เทพารักษ์ ศรีนครินทร์ เสรีรักษ์ และ รามอินทรา และโรงพยาบาลวิภาราม 2 สาขา ได้แก่ พัฒนาการ และ ชัยปราการ ในระยะทดลองดำเนินการ เพื่อทำการเก็บข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำพลาสติกจากซองยาใช้แล้วมา upcycling ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้น

- Advertisment -

อีกทั้ง ความร่วมมือระหว่างกลุ่ม ปตท. และเครือโรงพยาบาลสินแพทย์ในครั้งนี้ ยังมีเป้าหมายให้ประชาชนตระหนักถึงการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกต้องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัญหาการจัดการขยะพลาสติกต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งผู้ใช้ ผู้ผลิต ในทุกอุตสาหกรรม จึงจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Advertisment

- Advertisment -.