กลุ่มปตท.ได้งานพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าในนิวย่างกุ้ง เมียนมา

- Advertisment-

New Yangon Development Company (NYDC) ของเมียนมา เลือก กลุ่มปตท.เป็นผู้พัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าในนิวย่างกุ้ง ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับเมืองย่างกุ้ง ตามแผนการพัฒนาเมืองใหม่ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่จำกัด(มหาชน)หรือ GPSC เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) หรือPTT ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ของปตท. , บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) หรือPTTEP และ GPSC ได้รับการคัดเลือกจาก New Yangon Development Company (NYDC) ของเมียนมา ให้เป็นผู้พัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าในนิวย่างกุ้ง ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับเมืองย่างกุ้ง ตามแผนการพัฒนาเมืองใหม่ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า

โดยหลังจากนี้กลุ่มปตท.ก็จะหารือรายละเอียดร่วมกันในกลุ่ม ก่อนจะไปหารือกับกลุ่ม Gail จากอินเดีย ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่นิวย่างกุ้ง ซึ่งเบื้องต้นการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มปตท.ก็จะต้องใช้ก๊าซฯจากกลุ่ม Gail ในการพัฒนาโครงการด้วย

- Advertisment -

นายชวลิต กล่าวว่าขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะเปิดเผยรายละเอียดของโครงการดังกล่าว เนื่องจากจะต้องหารือร่วมกันกับหลายฝ่าย เพราะการผลิตไฟฟ้าก็ต้องพิจารณาความต้องการใช้ไฟฟ้าและต้นทุนก๊าซฯ ขณะที่การจัดหาก๊าซฯก็ต้องพิจารณาความต้องการใช้ไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรมด้วย โดยนิวย่างกุ้งนับเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยเดิม และหากจะมีอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ก็จะเป็นประเภทเขตประกอบการอุตสาหกรรมชิ้นส่วนมากกว่าอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งปัจจุบันการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ยังขาดแคลนไฟฟ้าอยู่มาก

นอกจากนี้ GPSC ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างรอติดตามความคืบหน้าเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในเมียนมาอีก 2 โครงการ โดยเป็นการผลิตไฟฟ้าตามโครงการ Gas to Power ขนาด 600 เมกะวัตต์ (MW) ร่วมกับ PTTEP ซึ่งการเจรจาล่าสุดทางการเมียนมาพร้อมที่จะเร่งรัดโครงการให้ ส่วนอีก 1 โครงการยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้

Advertisment

- Advertisment -.