กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ชู Local Strength สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศ ซึ่งต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ด้วยเช่นกัน จากเดิมการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยีชั้นสูง จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาลงมือปฏิบัติที่หน้างานเอง

ในวันนี้ กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ไม่เพียงเป็นตัวกลางในการคัดสรรเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีระดับสูงสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานจากต่างประเทศเข้ามาในไทยเท่านั้น แต่ได้ปรับกระบวนการทำงานใหม่  คือ การเรียนรู้ ศึกษาเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ผ่านเครื่องมือประชุมออนไลน์ และเข้าใจเงื่อนไขการปฏิบัติงานของลูกค้า จนประสานเป็นทีมเดียวกัน ระหว่างทีมงานวิศวกรคนไทยที่มีประสบการณ์ ลูกค้า และเจ้าของเทคโนโลยี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จนเกิดเป็น Local Strength ของกลุ่ม

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างเดือน พ.ค. จนถึง ก.ย. 2563 กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ได้มีโอกาสติดตั้งอุปกรณ์อันเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ JohnZink Hamworthy ได้แก่ MVCS (Marine Vapor Combustion System) ที่มีส่วนลดระดับการปล่อย Hydrocarbon ออกมาในชั้นบรรยากาศได้มากถึง 99.9% มาใช้ในกิจกรรมการขนถ่ายน้ำมัน เพื่อสนับสนุนนโยบายของลูกค้าที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนในทุกกระบวนการผลิต และร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Green Industry

- Advertisment -

“วิกฤตของโควิดคือโอกาสของเรา แม้จะไม่เคยทำ แต่ด้วยสถานการณ์นี้ ทีมงานทุกคนพร้อมเปิดรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในทุกวัน ทำความเข้าใจ วางแผนงานร่วมกัน จนสามารถปฏิบัติงานในกระบวนการต่างๆ ได้ไม่ต่างจากที่เจ้าของเทคโนโลยีเดินทางมาทำเอง ตั้งแต่การทำ Installation and Instrumental Check, DCS Configuration, Cause and Effect Check, Functional test & Commissioning เป็นต้น โดยใช้ระบบ Streaming ในพื้นที่ของโรงกลั่นน้ำมัน นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่สุด คือ กลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเทคโนโลยีที่ดีมาช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเขตอุตสาหกรรม ในจังหวัดระยอง” อภิธนา สุกาญจน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีทีซี ปิโตรไทยคอเปอร์เรชั่น จำกัด และ กรรมการบริหาร ของกลุ่มบริษัท บี ปิโตรไทย กล่าว

>>> https://www.bepetrothai.com/

 

Advertisment

- Advertisment -.