กลุ่มบริษัทดาว ปรับปรุงอาคารออกกำลังกาย มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพชุมชน

- Advertisment-

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เดินหน้าโครงการ “ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” จัดกิจกรรมปรับปรุงอาคารออกกำลังกายชุมชนหนองบัวแดง มาบตาพุด จ.ระยอง มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพของชุมชนรอบโรงงาน  

นางณัฐดา บุญมั่น ผู้จัดการโรงงานโพรพิลีนออกไซด์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย พร้อมด้วยพนักงานดาวอาสากว่า 30 คน จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารออกกำลังกายชุมชนหนองบัวแดง มาบตาพุด จ.ระยอง ภายใต้โครงการ “ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” โดยดาวอาสาได้ร่วมกันซ่อมแซมหลังคาอาคารออกกำลังกายที่ชำรุด ทาสีหลังคาใหม่ พร้อมทั้งทำความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่รอบ ๆ อาคาร ด้วยการปูอิฐตัวหนอน ทาสีสะพาน และทาสีฟุตบาท ให้มีความสวยงาม ปลอดภัย และทัศนียภาพที่ดี

- Advertisment -

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันมอบอาคารออกกำลังกายที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับ นายศักดา จิตดล ประธานชุมชนหนองบัวแดง โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด และคณะบริหารจากเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Advertisment