กลุ่มทีพีไอโพลีน พร้อมลงทุนคลังLNGและโรงไฟฟ้า1,700MW ตามแผน ศอ.บต.

- Advertisment-

กลุ่มทีพีไอโพลีน หวังได้สิทธิ์เป็นผู้พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)ในขณะที่ ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP จะเป็นผู้ลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซขนาด1,700เมกะวัตต์ ในเขตดังกล่าว โดยขณะนี้ยังรอความชัดเจนของการหารือระหว่าง ศอ.บต.และกระทรวงพลังงาน เพื่อปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือPDP2018ให้สอดคล้องกัน

นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายโรงงาน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP เปิดเผยว่า  กลุ่มทีพีไอ โพลีน เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับเชิญจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้นำเสนอแผนลงทุนเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งบริษัทมีความพร้อมในเรื่องของพื้นที่ หลายพันไร่ ที่จะลงทุนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งท่าเทียบเรือ คลังรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงขนาด1,700เมกะวัตต์ นิคมอุตสาหกรรม  ตามแผนที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการไปเมื่อวันที่ 21ม.ค.2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในส่วนของการลงทุนโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ นั้น จำเป็นจะต้องรอความชัดเจนในการหารือระหว่าง ศอ.บต.กับกระทรวงพลังงาน ที่จะต้องมีการปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือPDP2018ให้สอดคล้องกับแผนของทางศอ.บต. จากในแผนPDP2018ที่ระบุการลงทุนโรงไฟฟ้าหลักเพื่อความมั่นคงไฟฟ้าในภาคใต้ตอนล่าง  จะมีโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดกำลังการผลิต 1,000 เมกะวัตต์ที่จะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปี2577 และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาด 700 เมกะวัตต์ในปี 2578   ให้เปลี่ยนเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ทั้ง1,700เมกะวัตต์ และเร่งระยะเวลาการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้เร็วขึ้น ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

- Advertisment -

นายวรวิทย์ กล่าวด้วยว่า  หากแผนPDP2018 ถูกปรับให้สอดคล้องกับแผนของ ศอ.บต. จะทำให้โครงการสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซขนาด1,700เมกะวัตต์ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา สามารถที่จะเจรจาทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ในปริมาณที่ตกลง นอกเหนือจากปริมาณที่จะส่งขายให้กับนักลงทุนภายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า ภายหลังจากที่ประชุมครม.เมื่อวันที่ 21ม.ค.2563มีมติเห็นชอบในหลักการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาแล้วนั้น ทางนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ให้สัมภาษณ์ตอบคำถามสื่อมวลชน ถึงเนื้อหาที่ระบุในแผนให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงภาคใต้ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 930 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าที่จะสร้างใหม่ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 1,700 เมกะวัตต์  ที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  ว่า กระทรวงพลังงานยังไม่ได้รับรายละเอียดแผนดังกล่าวจากทาง ศอ.บต. ซึ่งหากได้รับรายละเอียดแล้ว ก็จะต้องมาพิจารณาว่าจะมีการปรับให้สอดรับกับแผน PDP2018 ที่ กระทรวงพลังงานกำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงหรือไม่  และจะมีผลกระทบอย่างไร โดยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

Advertisment

- Advertisment -.