กระทรวงพลังงานเตรียมความพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ปีที่2

- Advertisment-

กระทรวงพลังงานเตรียมความพร้อมร่วมจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ปีที่2 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) สนับสนุนงบกว่า 10 ล้านบาท โดยจะจัดแสดงเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและนวัตกรรมพลังงานภายในงาน หวังประชาชนนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานการจัดเตรียมกิจกรรมในส่วนของกระทรวงพลังงานเพื่อร่วมในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาวปีที่2 เปิดเผยว่า ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมจัดงาน  ที่จะมีขึ้น ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า แล้ว โดย กระทรวงพลังงานจะจัดแสดงเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและนวัตกรรมพลังงานภายในงาน ได้แก่ การแสดงบ้านอนุรักษ์พลังงาน ภายในมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ LED อุปกรณ์ที่ใช้สร้างบ้าน  การจัดแสดงบ้านประหยัดพลังงานที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตยย์ (โซลาร์รูฟท็อป)

 นอกจากนี้ภายในงานในส่วนของกระทรวงพลังงาน จะมีกิจกรรมเกมต่างๆ ให้ประชาชนได้ร่วมสนุกอีกด้วย รวมทั้งจะมีการจัดแสดงด้านพลังงานต่างๆ ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกำกับดูแล ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมชมงานเกิดความเพลิดเพลินและได้เรียนรู้การประหยัดพลังงานที่สามารถทำได้จริงและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

- Advertisment -

โดยสำหรับกิจกรรมดังกล่าวของกระทรวงพลังงาน ได้รับการสนับสนุนงบจาก ทาง กฟผ. กว่า 10 ล้านบาท ซึ่งจะมีการจัดแสดงต่อเนื่อง 42 วัน นับตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2561 นี้

Advertisment

- Advertisment -.