กระทรวงพลังงานตั้ง3รองอธิบดีใหม่

- Advertisment-

กระทรวงพลังงานตั้ง3 รองอธิบดีใหม่ แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่โดย ขยับ  ชนานัญ นั่งรองผอ.สนพ.(เทียบเท่ารองอธิบดี) สมบูรณ์ นั่งรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ ถวัลย์ นั่งรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC )รายงานว่า กระทรวงพลังงานมีการแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารเทียบเท่าระดับรองอธิบดี แทนตำแหน่งที่ยังว่างอยู่จำนวน3ตำแหน่ง ดังนี้

1.นางสาว ชนานัญ บัวเขียว ผู้อำนวยการกองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  เป็น รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) (เทียบเท่ารองอธิบดี)
2. นาย สมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล   ผู้อำนวยการกองจัดการเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็น รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

- Advertisment -

และ3.นายถวัลย์ ธนกิจเจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  เป็นรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

Advertisment

- Advertisment -.