กระทรวงพลังงานจับมือADBจัดงานใหญ่ด้านนวัตกรรมพลังงาน ปลายม.ค.2562

- Advertisment-

กระทรวงพลังงาน จับมือธนาคารพัฒนาเอเชีย(ADB)จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมพลังงาน 4.0 ขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย ระหว่างวันที่ 24-25 ม.ค. 2562 ที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ หวังเปิดเวทีให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทิศทางพลังงานในอาเซียน และนำมาปรับใช้กับการพัฒนาพลังงานของไทยในอนาคต

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า กระทรวงพลังงาน และ ธนาคารพัฒนาเอเชีย(ADB) เตรียมร่วมมือกันจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านนวัตกรรมพลังงาน 4.0 เกี่ยวกับการออกแบบอนาคตของภาคพลังงานไทย(International Conference Energy 4.0 Designing the Future of Thailand’s power sector) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-25 ม.ค. 2562 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดย ADB มองว่าประเทศไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน ด้านการส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งมีความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมพลังงานภายใต้นโยบายEnergy4.0อย่างชัดเจน จึงเลือกที่จะจัดงานดังกล่าวขึ้นในประเทศไทยซึ่งจะมีการเชิญนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญระดับสากลจากประเทศผู้นำด้านการส่งเสริมพลังงานทดแทนที่ประสบความสำเร็จมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ทั้งจาก ยุโรป สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน สิงคโปร์

- Advertisment -

การจัดสัมมนาในครั้งนี้จะมุ่งเน้นทิศทางการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าของไทยในอนาคต ที่ให้ความสำคัญใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานใหม่ๆ 2.การเชื่อมโยงข้อมูลด้านไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ 3.ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงาน โดยประโยชน์ที่จะได้จากการจัดงานจะช่วยให้ทั้งภาคเอกชนและกระทรวงพลังงานของไทย ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงานจากนานาประเทศ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนานโยบายและกิจการด้านพลังงานของไทยในอนาคตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในขณะที่ ADB จะได้ขยายความร่วมมือในการส่งเสริมประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียเพื่อร่วมกันพัฒนาพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามทิศทางของADB ที่มุ่งเน้นส่งเสริมพลังงานสะอาดและสอดรับกับทิศทางของโลกอนาคต

Advertisment

- Advertisment -.